Данниел Амор
 • Корица на Книга
 • (Р)еволюцията на Е-бизнеса
 • Описание
 • Титла: (Р)еволюцията на Е-бизнеса
  Автор: Данниел Амор
  Издател: ИнфоДАР, София, 2000
  ISBN: 9547610058
  Страници: 844
 • Уеб Стандартите
 • valid CSS logo
 • valid XHTML logo
 • Level Triple-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0
 • Авторското Право
 • © 2004 Данниел Амор

Глава 1

Въведение в Интернет бизнеса

1.1 Онлайн присъствие

1.1.1 Началото

Когато за пръв път влязох в Интернет през 1992 г. беше съвсем "спокойно". Освен изпращането и получаването на електронна поща, изтеглянето на софтуер посредством FTP или чат (chat) посредством "IRC", "talk" и "nn" нямаше какво друго да се прави. Бяха на мода програми като "Archie" и "Gopher", и използването на Интернет изискваше доста познания по Unix. Всичкото, което имах по онова време бе един ASCII-Text терминал, който беше свързан през "telnet" към HP Apollo Workstation. Нямах web браузър, поради факта, че все още не бяха създадени такива. Освен Интернет имаше други компютърни мрежи, като Fidonet, които по онова време бяха доста по-атрактивни, тъй като имаха цветен интерфейс към потребителя.

Днес, аз се включвам към Интернет през моя преносим компютър посредством web браузър или на работното си място през локална мрежа (Local Area Network - LAN), или у дома през модем и мога да правя всичко, което можех през 1992 г. и дори много повече от това. Мрежата Fidonet (http://www.fidonet.org/) все още съществува, но тя загуби популярност преди доста време и през последните няколко години голяма част от нея беше включена в Интернет, точно както стана и с повечето от останалите компютърни мрежи като BitNet и MausNet.

С помощта на лесния за работа браузър в Интернет мога да изпращам и получавам електронна поща, да качвам и изтеглям софтуер, да използвам онлайн чат и машини за търсене. Освен това, мога да проверявам банковата си сметка и да си купувам цветя. С този софтуер може да се осигури достъп до всички услуги.

Софтуерът е толкова лесен за използване, че дори хора, които нямат никакви технически познания могат да получават и изпращат електронна поща. Освен това те могат да купуват и продават стоки в онлайн режим. Не може да се определи броя на потребителите, които присъстват онлайн, нито пък броя на фирмите предлагащи електронен бизнес. Причината за това е в структурата на Интернет. Тя е по-различна от всичко, което сме виждали до сега. Класическите методи за определяне на броя на потребителите в онлайн режим вече са неприложими. При всички останали видове медия броя на офертите е ограничен от региона, например за град Тоскана, Италия има четиридесет телевизионни станции и пет вестника. Преброяването на потребителите, които разглеждат нещо и определянето на продажбите е относително по-лесно, тъй като броя на вестниците и телевизионните станции е ограничен за даден регион. По този начин по-лесно се определят цените за секциите където се рекламира. В Интернет ресурсите и пространството са неограничени. Жителите на Тоскана например, могат да изберат една от четиридесетте телевизионни станции или произволно място от кибер-пространството. Всеки, който се представи за жител на Тоскана може да прави това, като използва маскиращи техники (т.е. като се идентифицира по друг начин).

За пръв път в историята на човечеството масовата медия предлага повече отколкото са потенциалните потребители. И не само това: за пръв път всеки може да променя нещата. Потребителите могат да променят съдържание, да добавят информация, да свързват ресурси към логически структури и да ги предлагат на останалите. При телевизията има ограничен брой канали, докато при Интернет потребителите имат свои собствени канали, движат се в киберпространството с избрана от тях стъпка и посока, водени единствено от техния интерес и любопитство. При телевизията в даден момент може да се гледа само една програма, докато в Интернет могат да се разглеждат едновременно много web страници. Понякога аз отварям над четиридесет прозореца и ги преглеждам докато търся нещо специфично или сравнявам нещо. Няма никакъв начин, по който да се определи колко време отделям на дадена страница.

Ще минат години преди да е възможно всеки човек да присъства в Интернет. Страхът, че Интернет може да замени истинския живот на хората е неоснователен. Така както телевизията не замести радиото и книгите, така и кибер-света няма да замести реалния свят. Без съмнение той ще добави нова дименсия към човешкия живот. Мечтата за глобалното място ще се превърне в реалност. Всичко и всеки ще бъде на разстояние еквивалентно на едно щракване с мишка. Освен това цените на хардуера и софтуера намаляват, и един ден дори и бедните хора ще могат да си ги позволят.

1.1.2 Отдалечено обучение

Университетът в Амстердам вече е разработил специални онлайн лекции, за студенти, които не могат да посещават занятията в университета. Network University (TNU – http://www.lwwl.com/tnu/) представлява голям проект, чиято цел е да осигури нов тип обучение от разстояние посредством Интернет. Този вид обучение е предназначен за всеки, който е готов да избере предимствата на една нова форма на академично образование. Основната група хора, за които е предназначена тази услуга са студентите с физически недъзи и студентите от страните отвъд океана, главно от Африка и Азия, които могат да си платят за лекциите. Освен това има студенти, които не могат да си позволят да живеят в Европа, или пък не могат да получат виза за Холандия. С помощта на новите Интернет комуникационни технологии и стандартни web страници, виртуален лектор изнася лекция на студентите, които могат да обменят информация с него посредством Интернет и телефон.

Магистърските степени предлагани от проекта TNU ще бъдат внедрени в интердисциплинарен подход към социалните науки. Подхода ще се разграничава от стандартните методи с пълно използване на Интернет като среда, осигуряваща достъп до голям обем информация, както и с канал за комуникация, който улеснява новите начини на обучение. Участниците в проекта TNU няма да бъдат просто потребители, а ще вземат активно участие в бъдещата разработка на програмата. В процеса на онлайн обучение ще се осигурява достъп до Интернет базирани центрове, които ще предлагат 24-часови съвети и наблюдения. Тези съвети най-вероятно ще бъдат предлагани и на различни езици.

Взаимното участие, глобалния достъп, многоезичния подход и почти сто-процентовата наличност са ключа към успеха на този проект. Проектът е особено подходящ за студенти живеещи в различни страни по света с различни часови зони.

1.1.3 Пространство и време в Интернет

Причините за успеха в Интернет са съвсем различни от причините за успех при класическия бизнес. Тук вече не може да се говори за поголяма риба, която поглъща по-малките, нито пък за по-бърз състезател, който побеждава по-бавните. В информационното общество, по-компетентния има повече успехи от този който има достъп до по-малко информация. Познанието е качество и това е нещото, към което се стреми бизнеса.

Николас Хайек, президент на компанията "Swatch Group" (http://www.theswatchgroup.ch/), производител на часовници с марка "Swatch" (http://www.swatch.com/), създаде нов стандарт за време. Вместо да разделя деня на 24 часа, в Интернет деня се състои от 1000 удара Swatch. Времето в Интернет използва свой собствен меридиан – Biel Meam Time (BMT), носещ името на един град в Швейцария. Един удар Swatch е равен на 86,4 секунди.

Въпреки, че много хора могат да си помислят, че Интернет времето е заблуда, то отразява начина, по който се работи в цифрова ера. Вместо клиентите да се обслужват от девет до пет, те се обслужват по всяко време когато имат нужда от това. При това положение времевите зони и географското разположение не са от значение. Въпреки, че времевите зони са от съществено значение при комуникацията между хората, те нямат никакво отношение към бизнеса. Няма значение дали часът е пет след-обяд в Бостън или десет вечерта в Найроби, клиентите в Интернет искат да получават стоки, информация или услуги на момента.

При Интернет времето и разстоянието не са от значение. Поради факта, че с всеки изминат ден Интернет става все по-бърза посредством нови изобретения и програми, като например Internet 2 инициативата в САЩ (http://www.internet2.edu/), всяка компания ще бъде толкова бърза колкото е нейната конкуренция. Разстоянието, размерите и скоростта стават неприложими. Тайната на успеха е в това да успеете да удовлетворите нуждите на клиентите по-добре отколкото вашите конкуренти. Качеството на предлаганите услуги се превръща в съществен фактор за успеха.

В Интернет всеки може да предложи всякаква услуга с максимална скорост (т.е. времето за доставка клони към нула). Поради факта, че всеки може да постигне максимална скорост няма смисъл да се опитвате да бъдете по-бързи от вашите конкуренти. Изборът не зависи от гореспоменатите фактори, а главно от избора на продукт, стока или услуга с добър вид и качество. Това улеснява живота на клиентите. Вместо да изберат обективно най-добрия продукт, те го избират субективно.

Интернет редуцира трите дименсии на света и времето към една единствена точка – "тук и сега". Всички клиенти имат своя вселена, към която трябва да се обърнете когато предлагате онлайн стоки, информация или услуги. Посредством персонализиране, вселената на Интернет се появява към всеки по различен начин. Интернет непрекъснато се променя. Например идеите, продуктите и цените се променят доста по-бързо отколкото когато и да е било в миналото.

1.1.4 Web и Интернет са две различни нeща

Много хора бъркат двете понятия –web и Интернет, които са свързани помежду си, но не са идентични. Интернет, която се появи от военната мрежа ARPANet съществува от 60-те години на 20-ти век. Нейната основна идея бе да се създаде мрежа, която да работи като едно цяло, в случаите когато откажат отделни нейни участъци. Интернет означава мрежова инфраструктура, която е изградена по определени стандарти, така наречените Интернет стандарти, които се използват от всички участници за връзка помежду им. Спецификацията на Интернет протокола - IP (Internet Protocol) не определя какъв тип информация, услуги или продукти трябва да се обменят. Протоколът IP определя по какъв начин е организиран потока от информация. В Глава 3 може да намерите повече информация за този протокол и за свързаните с него стандарти.

Един от тези стандарти за обмен на информация е World Wide Web заедно със своя HTTP протокол (Hyper-Text Transfer Protocol). Освен протокола WWW има и други протоколи, които позволяват на потребителите да комуникират посредством електронна поща (това са протоколите POP3, SMTP, IMAP), онлайн чат (за който се използва протокола IRC) или да участват в нюз групи (за което се използва протокола NNTP). Web предлага обмен на документи чрез HTTP, като документите са основно в HTML формат, позволяващ на браузърите да показват коректно съдържанието.

World Wide Web е една от безбройните услуги предлагани в Интернет и тя не определя дали дадена web страница е налична в Интранет, Екстранет и Интернет. Тази услуга осигурява елементарен за работа интерфейс, който позволява на хора с минимални познания в областта на компютрите да имат достъп до web услуги в Интернет. Тези web услуги включват продукти и услуги, които могат да се видят или поръчат посредством web браузър. Web браузърът е синоним на първото поколение комерсиален Интернет. Той позволява на клиентите да се "самообслужват" през web. Второто поколение на търговски Интернет ще се превърне от "направи си сам" в "направи го за мен". Тази нова парадигма, известна като глобална свързаност ще автоматизира много процеси, за които клиентите използват web браузъри. Глобалната свързаност все още не е реалност и за нейното осъществяване ще е нужно време. От тук се вижда, че през следващите няколко години браузърите ще бъдат от съществено значение.

1.2. Дефиниране на понятието е-бизнес

1.2.1 Преглед

През 1997г. компанията IBM (http://www.ibm.com/) за пръв път употреби понятието E-бизнес (E-business). По това време компанията стартира своята първа тематична кампания, основана на този израз. До този момент се използваше думата е-търговия (e-commerce). Промяната в израза означаваше промяна в парадигмата. До този момент продажбите бяха единственото нещо, което потребителите можеха да възпроизведат в web. Разширяването на подхода с цел поява на повече видове бизнес в web създаде новия израз е-бизнес (e-business). Е-търговията е просто един аспект от е-бизнеса, както ефранчайзинга, е-пощата, е-маркетинга. Електронния бизнес използва удобството, наличието и достъпа до всички ресурси по света за да разшири съществуващия бизнес или да създаде нов виртуален бизнес. IBM определя е-бизнеса като "сигурен, гъвкав и обединен подход за доставяне на разграничена бизнес полза, посредством комбинация от системи и процеси, управляващи бизнес операциите с лекота, възможна благодарение на Интернет технология."

Е-бизнесът на IBM е резултат от комбинация на ресурсите на традиционните информационни системи с достигане на web и свързване на критични бизнес системи директно към клиенти, служители и доставчици през интранет мрежи, екстранет мрежи и през web. При свързването на традиционните IT системи към web се получава е-бизнес. Повечето компании използват приложения в Интернет, с които се улеснява работата.

Организациите, които имат поглед за бъдещето развитие започват да автоматизират, организират, стандартизират и стабилизират предлаганите услуги за да могат да създадат и поддържат устойчиви компютърни връзки през жизнения цикъл на е-бизнеса. В същото време, други компании като Hewlett-Packard (http://www.hp.com/) също започват да предлагат завършени решения за е-бизнес, включващи хардуер, софтуер и консултации по е-бизнес. През април 1999 г. Hewlett-Packard стартира нова маркетингова кампания "Hewlett-Packard – компанията, предлагаща Електрони Услуги". Все повече и повече компании, занимаващи се основно с хардуер, пренасочват своя бизнес към консултантски услуги и софтуер.

Идеята за електронен бизнес се появи още преди Интернет да стане популярна. През 70-те години на 20-ти век, Е-бизнесът вече беше популярен например за финансовите мрежи, които използваха правилни хардуерни и софтуерни решения. Електронният взаимен обмен на данни (Electronic Data Interchange - EDI) съществуваше още преди Интернет да се използва за тази цел. Но без Интернет, Е-бизнеса нямаше да може да бъде толкова широко разпространен. Частните мрежи, които се използваха през 70-те и 80-те години на 20-ти век бяха много скъпи за малките предприятия и не бяха достъпни за персонално използване.

Интернет не представлява просто някакво друго приложение; тя не е нито софтуер, нито хардуер. Това е бъдещата среда за бизнес и комуникации. Интернет комбинира много съществуващи технологии в една структура. Компютърните мрежи и комуникационните мрежи, като факсове, телефони и пейджъри вече са интегрирани в Интернет. Изпращането на факс през Интернет е толкова просто, както получаването на гласова поща. При Интернет освен, че могат да се осъществяват различни типове комуникации, може да се прави конвертиране на един тип комуникация в друг. Например, може да се конвертира факс в електронна поща или електронна поща в съобщение за клетъчен телефон. Това дава възможност на различни видове бизнес, които използват различни методи за комуникация да работят съвместно. В допълнение на това, също е възможно да се преведе един текст от един език на друг по време на предаването. Този превод може да става както при книжовни езици, например английски и руски, така и при езиците за програмиране и езиците за бази данни. С използването на тези интерфейси е възможно да се свързват различни видове хардуер и софтуер, които се използват при различните видове бизнес.

1.2.2 Комуникационни портали

Хотелите по цял свят например, използват Интернет без да имат директна връзка. Те използват електронна поща към факс портали. Потребителите могат да посетят web сайта на даден хотел и да изпратят електронна поща към този хотел. Тези електронни пощи се събират при Интернет доставчика, при който е разположен web сайта на дадения хотел, и доставчика изпраща електронните пощи към хотела по факс. Всичко това се изпълнява автоматично. След това хотелите могат да отговорят чрез факс, по телефон или през факса към e-mail портали. Хората от цял свят могат да имат връзка с даден хотел, да резервират стаи или да получават информация на цената на един местен телефонен разговор. Вместо да се обаждат директно до хотела, който може да е в друга държава, или да изпращат факс, просто могат да се обадят на доставчика на Интернет услуги за да се свържат към Интернет и да изпратят своето запитване.

Въпреки, че това не е най-добрия начин за комуникация с клиентите през Интернет, при всички случаи този вариант е най-евтин, тъй като не се изискват инвестиции в ново оборудване. Всичко, което трябва да се направи е да разрешите на вашите устройства да използват портали. За много компании това е първия контакт когато те не са сигурни в онлайн работата.

Е-бизнесът, Интернет и глобализирането зависят един от друг. Колкото е по-голям броя на глобалните участници, толкова е по-разпространен е-бизнеса. Колкото е по-разпространен онлайн бизнеса, толкова повече хора ще бъдат привлечени да осъществят директен Интернет достъп. И съответно колкото по-голям е броя на потребителите в Интернет, толкова по-голям ще е броя на участниците в е-бизнеса.

Е-бизнесът може да се раздели на три области. Той може да е в рамките на организацията, като се използват така наречените интранет мрежи. Интранет мрежата използва Интернет стандартите за електронни комуникации. Хората в интранет могат да видят специфични за дадена организация web сайтове. Тези сайтове са отделени от останалата част от света посредством firewalls (защитни мрежи) и други мерки за сигурност. Потребителите извън организацията не могат да виждат тази част от информацията.

Например, Apple (http://www.apple.com/) е изградила интранет web сайт за продажба на по-стари системи Apple и аксесоари на своите служители. Преди това, компанията е изпращала на своите служители електронни пощи със съобщения за специална промоция. След това служителите си поръчвали това което искат по телефона. Понастоящем интранет web сайта на Apple позволява на служителите на компанията да получават информация и да дават своите заявки за покупка в онлайн режим, с което се избягват скъпите и отнемащи време телефонни разговори.

IBM (http://www.ibm.com/) използва своя сайт "Refurbished Computer Warehouse web" за да продава РС-та, които са давани под наем. Сайтът позволява на служителите да разгледат спецификацията на компютрите и след това да ги закупят онлайн с кредитни карти или по традиционния начин – по телефона. Тези оферти са ограничени до служителите и следователно не са достъпни за потребители, които не са служители на компанията.

Тъй като служителите получават специални цени, в случай, че тези цени станат известни на всички, ще се окаже натиск върху компанията за намаляване на продажните цени на предлаганите продукти. В зависимост от политиките на сигурност на дадена организация или компания, може да се позволява на външни потребители да се свързват през Интернет посредством виртуални частни мрежи (VPN – Virtual Private Networks) към дадена интранет мрежа, използваща криптиране и сериозна проверка за потребителите, които се опитват да осъществят достъп до нея.

Втората област са сделките от типа business-to-business (B2B), които се осъществяват посредством екстранет. Екстранет се състои от две мрежи интранет, свързани посредством Интернет и при това положение две компании могат да виждат взаимно данните си. Обикновено само една малка част от информацията, тази която е необходима за работата, може да се вижда от партньора. Мрежите от типа B2B съществуват доста време преди появата на Интернет. Много организации имат частни мрежи за връзка с техните партньори и клиенти. Само че поддържането на тези мрежи беше доста скъпо. При използването на Интернет цените намаляват значително. За да се запази поверителността на бизнес транзакциите, в повечето случаи се използват виртуални частни мрежи.

Третата област е областта бизнес-клиент (business-to-consumer B2C). Това е най-известната мрежа, която повечето хора вече са виждали в Интернет. Web сайтовете на Quelle (http://www.quelle.de/) немска модна компания, Discolandia (http://www.discolandia.com) - онлайн магазин за компакт дискове, и Megazine (http://www.megazine.ch) предлагат стоки и услуги на всеки, който ги посети. Традиционно под е-търговия повечето хора разбират точно това – продажба на продукти в web, но както ще видим в тази книга е-търговията включва много повече от това.

Без значение в коя от тези три области искате да развивате бизнес, преди да преминете към онлайн търговия трябва да си зададете правилните въпроси. Само по себе си, изготвянето и публикуването на web страница или създаването на интранет, екстранет или Интернет инфраструктура не означава нищо. Вие трябва да определите кои са вашите клиенти и да помислите за процесите, които трябва да се изпълняват автоматично.

Технически няма разлика между интранет, екстранет или Интернет. Интранет и екстранет мрежите са част от Интернет, до които могат да имат достъп само определени потребители или групи от потребители. Следователно в тази книга не се прави разлика между тези три типа мрежи. Електронният бизнес, който може да се осъществява е един и същ. При работа с ограничен брой потребители е по-лесно да се наложат определени стандарти, но при неограничен брой потребители тези стандарти са подобни. Винаги когато е необходимо ще бъдат посочвани разликите при ограничен и неограничен брой потребители.

1.2.3 Статистика за е-бизнеса

Когато слушате презентации, говорите или четете книги за е-бизнес ще чуете или прочетете статистика за Интернет, за потребителите и за развиващия се е-бизнес. С тази статистика съществуват много проблеми, чието разглеждане съм се опитал да избегна в тази книга и съм направил опит да се концентрирам върху нещата, които наистина са съществени.

Ако проследявате броя на онлайн потребителите ще ви направи впечатление, че този брой нараства. В зависимост от статистиката която четете този брой нараства по-бързо или по-бавно, но тенденцията е ясно очертана. Същото се отнася и за бизнеса. С всеки изминат ден все повече и повече нараства обема на бизнеса, реализиран посредством web. Само че, никой не може да каже точно с колко е това нарастване. Дори и някой да успее да определи това нарастване за определен момент, със сигурност цифрата няма да е вярна в някой следващ момент от време. При наличието на милиони сървъри и клиенти свързани към Интернет, е почти невъзможно да се дадат точни данни. Освен това няма точна дефиниция на това какво е Интернет потребител или какво точно представлява Интернет бизнеса. Интернет потребител може да е всичко от прозорец на браузър, през cookie сесия до реален човек или web proxy. Всичко зависи от вашата гледна точка. В случай, че от работното си място се свържа към някаква web страница, трябва да използвам web proxy сървър, който отговаря на мое запитване и запазва страницата в кеш паметта, в случай, че някой друг от моята компания има нужда от тази информация. Поради факта, че web сървъра вижда само proxy адреса, дори и всичките 6000 служители от моята компания да посетят тази страница, ще се отчете, че тя е посетена от един потребител.

Въпреки, че много хора използват статистика за да покажат успеха на Интернет, аз не бих искал да посочвам статистика в тази книга. Цифрите за една такава бързо променяща се среда изглеждат доста остарели след много кратко време. Безспорно, Интернет е успех и може да спомогне за развитието на вашата компания. В тази книга са посочени много примери от реалния свят (или по-точно казано от киберсвета) на Интернет с компании, които са успели и с такива, които са претърпели неуспех.

Веднъж след като сте създали web страница е полезно да правите статистика за това каква е нейната посещаемост, но тази статистика ще ви бъде полезна само за оценка на вашия бизнес и от нея няма да получите информация за Интернет като цяло.

Интернет е първата масова медия, която позволява взаимодействия. Радиото, телевизията, вестниците и каталозите ви предоставят информация у дома, но при тях няма никакъв начин за директна комуникация с останалите участници в даден процес. Вие можете да изпратите поръчка до компания, предлагаща продуктите си посредством каталог, или да изпратите писмо до редакцията на вестник, но това не е начин за директна комуникация. При директната комуникация вие получавате мигновена реакция на вашето запитване и точно това прави Интернет. Посредством Интернет на вас ви се предоставя всякаква информация, свързвате се с хора, предлагат ви се разнообразни услуги и бизнес по всяко време. Мечтата за едно общо място става реалност.

Благодарение на факта, че много продукти в Интернет все още не са представени в цифрова форма, някой трябва да ги занесе от онлайн продавача до клиента. Това ще се промени в бъдеще, както е при книгите, музиката и видеото. Например проблема с цифровото видео е авторското право. Лесно може да се направи копие без да се плати за това. Следователно ще е необходимо да се въведат нови методи за доставка на цифрови продукти. Начините, по които може да се постигне това са разгледани по-нататък в тази книга.

1.2.4 Стратегии за цифров бизнес

В случай, че вие решите да публикувате web страница, само защото всички ваши конкуренти са го направили, може да сте сигурни, че сте избрали грешна стратегия. Има много причини за създаването на такава страница, затова изберете една или повече основателни за вас причини. В противен случай ще е много трудно да оцените успеха на подобно нещо. Вижте какво правят конкурентните на вас фирми и потърсете нови конкуренти, които са по-близко до вас посредством Интернет.

За да си поставите реалистични цели пред вашия е-бизнес е необходимо да разберете каква част от цялостния бизнес ще се осъществява през web през следващите дванадесет месеца или две години. Въпреки, че няма да можете съвсем точно да определите това, тъй като Интернет се променя много бързо, тези цифри могат да ви дадат някаква насока. Тогава трябва да си отговорите на въпроса какво искате да постигнете? Искате ли предлаганите от вас продукти да са в напълно компютъризирана форма и да използвате Интернет като основен канал за бизнес или целта вие е Интернет просто да "помага" за развитието на бизнеса ви. Това води до въпроса колко бързо планирате да се развива вашата компания. Много от компаниите преминали към е-бизнес са успели да се развият бързо за кратко време. За да постигнете това ви е необходима интранет мрежа, базирана на същите ключови технологии като Интернет (т.е. TCP/IP). Само при положение, че целия ви бизнес е компютъризиран, може да израснете с такава скорост с каквато са се развили eBay (http://www.ebay.com/) или Yahoo (http://www.yahoo.com/). Това е съществено, тъй като дизайна на електронния бизнес и поддържащата инфраструктура трябва да могат да управляват ръста без особени усилия. В противен случай, компанията може да загуби ценно време и много средства за пре-проектиране на своя сайт само след няколко месеца.

Очакванията на компанията трябва да са преценени правилно, защото в противен случай онлайн бизнеса няма да донесе максималните приходи. Една неправилна преценка може да увеличи и времето, за което се възвръщат направените инвестиции. Следователно вашата компания ще има нужда от допълнителни средства, които трябва да се предвидят, защото в противен случай може да нямате успех в Интернет, което ще повлияе и на останалата част от вашия бизнес. Например, сайтът Amazon.com успя да възстанови първоначалните инвестиции след пет години.

В случай, че целите използване на Интернет за да намалите разходите, е необходимо предварително да изчислите разходите за всеки отделен продукт за да не се окаже в последствие, че използването на Интернет увеличава себестойността на продуктите. В повечето случаи пре-проектирането на бизнес процесите помага повече, отколкото използването на нови технологии. В редица случаи за това е необходим и по-малък персонал. Когато част от персонала е с по-малка заетост е възможно да се изпълнят нови бизнес процеси, без това да увеличава разходите.

Таблица 1.1. - Причини за онлайн бизнес

Ето някои от най-съществените причини, поради които дадена компания трябва да осъществява онлайн ебизнес:

 • Разширяване на достъпа до продуктите – Трупане на опит с нов потребителски сегмент;
 • Видимост – Засилване на присъствието на пазара и популяризиране;
 • Добър имидж – Увеличава се впечатлението за предлаганите продукти/услуги в клиенти и партньори;
 • Предлагане на нови услуги – Предлагат се нови услуги за клиенти и партньори;
 • Развитие на бизнес отношенията – Наличието на данни в реално време увеличава печалбите за всеки партньор;
 • Намаляване на разходите – Намаляват се разходите за продукта, за поддръжката, обслужването и склада;
 • Конфликти в каналите за дистрибуция – Избягват се конфликтите във веригата за дистрибуция.

В Таблица 1.1 е показан кратък списък с причините, поради които една компания трябва да реализира онлайн е-бизнес. В следващата подсекция е разгледана подробно всяка една от тези причини и са дадени онлайн примери за проверка. Разбира се, причините за онлайн бизнес са много, но при повечето компании ще са налице една или повече от гореспоменатите. Във всички случай трябва да сте много внимателни. Не позволявайте на конкурентите си да повлияят на вземането на вашето решение. Това, с което трябва да се съобразите е винаги да сте една стъпка преди тях и да изградите цялостен бизнес план.

Веднъж след като определите целите си, трябва да намерите критерий за определяне на успеха. Например, намаляването на себестойността на продуктите може да не се прецени реално. Ако например, един производител на принтери предлага своите продукти на своя web страница, намалението на себестойността може да не е възможно да се изчисли, тъй като компанията може да не е изчислявала себестойността преди въвеждането на онлайн бизнеса. Изпращането на флопи и CD-ROM дискове за даден принтер струва повече, но тези разходи са били включени в цената за принтера. Може да се окаже трудно определянето на разходите за части от продукт. Въпреки че може да е невъзможно да се определи с колко се е намалила себестойността, въвеждането на онлайн услугите ще намали разходите за други продукти, тъй като въвеждането на услуга е свързано с увеличение на цената за части от даден продукт.

1.2.5 Силни страни и предимства на е-бизнеса

Силните страни на е-бизнеса зависят от силните страни на Интернет. Интернет е налична по целия свят, 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата. Тук се работи лесно и за крайния потребител цените на транзакциите са ниски. За търговците в Интернет разходите са малки, в сравнение с тези при традиционните дистрибуционни канали. Интернет позволява двупосочни комуникации и е базирана на отворени стандарти. Двупосочната комуникация позволява на клиентите да получат бърз отговор на своите запитвания, а отворените стандарти дават възможност за съвместно използване на web сайтове и услуги. Интегрирането на процеси, услуги и продукти е сравнително лесно след представянето им в цифров вид.

С помощта на последния софтуер на компанията BroadVision (http://www.broadvision.com/) е възможно да нагласите вашия web сайт за всеки отделен потребител, без да плащате допълнително за това. Възможност за приспособяване позволява да се създават web страници, продукти и услуги, които да отговарят на изискванията на потребителя. Една променена спрямо нуждите на клиента web страница, не само предлага предпочитаното от него разположение, но също така и предварително селектиране на стоките, от които той може да е заинтересуван. Единственият начин да разграничите продуктите на своята компания от тези на конкурентите е да добавите услуги, които увеличават стойността на продукта, без да увеличават цената му.

Въпреки че много хора са притеснени от нарушаване на сигурността при работа в Интернет, този проблем може да се реши посредством използване на криптиране, цифрови подписи, firewall софтуер и процедури за сигурност. Това ще позволи на компаниите да предлагат конфиденциална информация на своите клиенти и бизнес партньори без да се страхуват, че неоторизиран потребител може да вижда тази информация. Например, банките могат да позволят на клиентите си да проверяват своите сметки в реално време, без да се притесняват, че някой хакер ще успее да проникне в компютърната система на банката. Това се постига с използването на гореспоменатите начини за осигуряване на сигурност, с което се подпомага развитието на търговията в Интернет.

Компаниите трябва да защитават профилите на своите клиенти, тъй като тази информация е конфиденциална и не трябва да се предава от една организация на друга без писмено съгласие от страна на клиента. Клиентите никога не трябва да имат опасения, че някой ги проследява, и че всяко тяхно действие се записва в база данни. За всички предприемачи гарантирането на сигурността е задължително, но до момента това не се практикува масово.

Web сайтът дава възможност и за намаляване на разходите за човешки ресурси. С използването на web сайт, който да отговаря на въпросите на клиентите се намалява броя на телефонните обаждания и в същото време клиентите получават необходимата им информация 24 часа в денонощието. При това положение, свободните служители могат да се използват за изграждане на онлайн бази данни, посредством която клиентите да получават отговори на повече въпроси в онлайн режим. При тази ситуация може само един или двама служители да отговарят на телефонни обаждания и да вземат отговорите на поставените им въпроси от web страниците на компанията.

Таблица 1.2. - Предимства на е-бизнеса

Електронният бизнес има следните няколко предимства:

 • Глобална достъпност и продажби – Бизнес компаниите могат да увеличат броя на своите клиенти и дори да увеличат броя на предлаганите продукти;
 • По-добри бизнес контакти – Компаниите, които търгуват помежду си могат да установят посериозни контакти;
 • Безплатни мостри – Посредством web могат да се доставят по-бързо и по-лесно безплатни мостри на различните видове предлагани продукти;
 • Намалени разходи – Компаниите могат да намаляват разходите за предлаганите от тях продукти, посредством динамично определяне на продажните цени;
 • Проблеми с доставката – Посредством Интернет се намаляват проблемите, свързани с транспортирането на продуктите;
 • Време за достигане до пазара – Времето за достигане на даден продукт до пазара се намалява и в същото време се получава по-бърза реакция на променящите се изисквания на клиентите.
 • Лоялност на клиентите – Увеличена лоялност от страна на клиентите и по-качествени услуги, посредством по-лесен достъп до най-актуалната информация.

Участието в е-бизнеса по никакъв начин не ограничава компаниите в останалите дейности като участия в публикации, развлечения и други. Всяка една компания трябва да прави инвестиции, тъй като електронния бизнес е нещо повече от продажби в онлайн режим; той включва онлайн комуникации и много други процеси.

Понастоящем много от комуникационните процеси и процесите свързани с работата трябва да се съобразяват с проблемите на средата за работа. Това разбира се изисква много време. Представете се някой, който се обажда до магазина за да си поръча някакъв продукт. Продавачът записва поръчката и я предава на служителя, който трябва да я достави. Последният трябва да я въведе в компютъра и да я изпрати. При този прост процес могат да възникнат две грешки – при записването на телефонната поръчка и при нейното въвеждането в компютъра. При това информацията не се променя, но средата, която предава тази информация се променя. При електронния бизнес, информацията се записва на цифрова платформа и може да се използва от всички участници в процеса, без да има опасения за загубване на част от информацията в процеса на предаване и конвертиране. Цифровата информация не само, че е по-удобна, но и открива нови възможности за работа.

Онлайн проследяването се осъществява без проблеми благодарение на това, че цялата информация е налична в електронна форма.

1.3 Причини за стартиране на е-бизнес

1.3.1 Разширяване на пазарната сфера

Едно от най-големите предимства на Интернет е глобалното присъствие. Ако имате малка фирма, можете да разширите пазара на предлаганите от вас продукти извън границите на страната ви. Въпреки че това може да намали част от натиска от страна на конкурентите на настоящите ви пазари, трябва да сте подготвени за натиск от страна на конкурентите, които вече са навлезли в е-бизнеса и се опитват да проникнат във вашите пазари. Първото нещо, което трябва да направите е да натрупате опит с новите клиенти и новата среда за работа – Интернет.

Една от най-големите вериги от магазини за книги в САЩ - Barnes & Noble (http://www.barnesandnoble.com/) бе принудена да открие страница в Интернет, поради натиск от страна на сайта Amazon.com (http://www.amazon.com/), който продава книги в Интернет и привлича все повече и повече хора, които преди това посещавали магазините на Barnes & Noble. В началото те започнали да развиват слаб е-бизнес за да натрупат опит в областта, но след време бързото им развитие ги направило втори при онлайн продажбите на книги.

От друга страна компанията Tupperware решила да забрани всички дейности в Интернет. Web сайтът на Tupperware (http:// www.tupperware.com/) съдържа само маркетинг информация. Според компанията, Интернет е среда за маркетинг и тя не трябва да се използва за нищо друго. Персоналният контакт се осъществява с Tupper групи и това е част от политиката на компанията. Моето скромно мнение е, че компанията Tupperware губи една голяма възможност, особено когато има потребители, които просто искат някаква друга услуга на Tupperware, но няма да го направят, защото трябва да се обърнат към друга Tupper група, а това ще им отнеме много време.

В Интернет всяка компания, която предлага стоки, продукти, услуги или някаква информация е ограничена до определени размери и тези размери са размерите на прозореца на браузъра. Следователно една малка онлайн услуга за превод може да се конкурира с някоя по-голяма. Клиентът ще види разлики в цените, услугите и начина, по който дадена компания се представя чрез своята web страница. Това, което останалите хора споделят за дадена онлайн услуга е определящо при решението на даден клиент. Много хора избират определен сайт просто защото са чували за него или защото са виждали негови реклами. Ако вие трябва да изберете кой от двата сайта да посетите на Barnes & Noble или на MediaTechBooks (http://www.mediatechbooks.de/) със сигурност ще изберете първия, защото името ви е добре известно. Твърде вероятно е част от клиентите да посетят и двата сайта, просто за да сравнят цените и предложенията. Преминаването от един сайт към друг отнема няколко секунди и при своя избор клиента не усеща намесата на продавача в магазина.

1.3.2 Видимост

Друга много важна цел, особено за малките и средни фирми (така наречените SMEs – medium-sized enterprises) е да бъдат забелязвани. Интернет дава възможност на всяка една компания да се представи срещу плащане на малки суми. Въпреки че закупуването на компютър и свързването към Интернет не е евтино, веднъж след като имате тези две неща, изграждането и публикуването на web страница е доста евтино и цените за възпроизвеждане са също ниски. Не е нужно да правите копие на каталог или брошура. Просто ги поставете в Интернет и копията ще се направят сами. Всеки потребител прави свое копие при достъп до вашия web сървър. Това е така когато използвате маркетингови средства, позволяващи на клиента да вижда персонално вашите продукти, услуги и информация. При съвместно представяне на вашите продукти с продуктите на друга компания в нейните web страници, безспорно нараства и броя на клиентите на вашите продукти.

Успехът на вашия бизнес се крие във възможността вашите продукти да бъдат забелязвани от клиентите. Колкото е по-известна вашата компания, толкова повече хора ще бъдат заинтересувани да правят бизнес с вас. В ранните години на Интернет израза "онлайн присъствие" беше синоним на "мислене в бъдещето", но онлаий присъствието в Интернет не беше задължително.

В действителност онлаий присъствието е желателно, а дори и необходимост за някои индустрии въпреки, че е трудно да се намери индустрия където това да е правило. Понастоящем всеки може да представи своята компания в Интернет дори и с обикновен web сайт. Преди няколко години банката Security First Network Bank (http:// www.sfnb.com/) имаше намерения да стане първата банка в Интернет в САЩ. Понастоящем тя е една от най-големите електронни банки в Интернет бизнеса.

Тези, които първи започнаха да се появяват онлайн имат предимството, че са много по-добре запознати с Интернет технологиите, отколкото техните конкуренти. Следователно новите технологии дават възможност на малките компании, които са стартирали е-бизнеса по-рано да се превърнат в големи организации. Компанията Dell (http://www.dell.com/), която в началото на 90-те години на 20-ти век продаваше компютри по телефона, възнамеряваше да стане най-голямата компания, препродаваща техника в Интернет. Безспорно те постихнаха тази цел. За таза компания беше много лесно да премине от бизнес осъществяван по телефон към Интернет бизнес. Тъй като Dell нямаше диструбиционен канал и магазини, не u се наложи да решава потенциалния конфликт с каналите за дистрибуцията. Всичко което направи компанията беше преминаването от една комуникационна среда към друга, предлагаща повече възможности.

При класическия телефонен бизнес, Dell трябваше да изпраща каталози на своите клиенти. При работа в Интернет тя представя своите продукти посредством web страници, които могат да бъдат разглеждани 24 часа в денонощието и за чиято поддръжка са необходими много технологии, и малко човешки ресурси. Веднъж след като се публикува даден web сайт е възможно да се приемат поръчки и да се предлагат бързи съвети на клиентите. Поради факта, че компанията все още развива своя телефонен бизнес, тя има център за обслужване на повикванията, който също може да се използва от web клиентите.

1.3.3 Развитие на бизнес отношенията

Комуникациите от типа B2B в Интернет имат голям потенциал. В миналото много индустрии използваха електронен взаимен обмен на данни (EDI) за улесняване на бизнес процесите и за намаляване на разходите за комуникации между бизнес партньорите. С помощта на този обмен доставчици, производители, дистрибутори и търговци на дребно могат да споделят информация за складови наличности и да увеличат потока от информация и стоки във веригата за продажби. Електронното предаване на информация намали разходите за комуникации и броя на грешките.

Недостатъка на електронния обмен - EDI е, че той е доста скъп и отнема много време, поради което много от малките и средни компании не го използват. Веднъж след като една компания премине към този начин на обмен на данни, се налага всички нейни партньори да го използват. Дори и ако две компании имат EDI инфраструктура е необходимо да се направи специална връзка между тях. Представете си производител с 50 доставчика; разходите за този производител са много големи, тъй като той трябва да изгради 50 EDI инфраструктури.

Парадигмата на EDI е добра, но технологията е много скъпа. С помощта на Интернет тя стана достъпна за всички компании. Разходите са намалени 50 пъти и електронния обмен през web има своите предимства. При това положение стана възможен обмена на мултимедийна информация и се заздравиха отношенията между участниците в бизнес процесите. Възможностите на Интернет за работа в реално време предоставя усещане за работа в екип и споделени цели. EDI посредством Интернет дава възможност на всички компоненти и системи от една виртуална верига да обменят автоматично информация помежду си.

Първите EDI изпълнения на web се правеха с частни стандарти, но в последствие изпълненията започнаха да се правят посредством използване на XML документи. Повече информация относно XML може да получите от Глава 9.

1.3.4 Добър имидж

Посредством Интернет компаниите сравнително лесно могат да изградят добър имидж. Когато дадена компания прави добро впечатление на клиентите и партньорите, те могат да се привлекат по-лесно. Например, немската фирма Trans-O-Flex (http://www.trans-o-flex.de/), занимаваща се с логистика и превоз, дава възможност на клиентите си да проверят местоположението на техния превоз по всяко време. Въпреки че понастоящем тази опция е задължителна за всички компании, преди няколко години това беше нещо революционно. Вместо да се обаждате на вашия превозвач и да го питате къде се намират вашите стоки, може просто да отидете на неговата web страница и сами да проверите това. При тази възможност вие спестявате разходи за телефонни обаждания, както на себе си, така и на спедиторската компания.

Създаването на добро впечатление в клиентите означава също, че когато вие дадете вашия адрес на електронна поща на своите клиенти, някой трябва да отговаря на получените съобщения бързо и компетентно. В случай, че вашите служители не могат да отговорят на клиентски въпроси, те трябва да знаят към кого да се обърнат за помощ. Като правило, отговор на електронна поща се дава в рамките на един работен ден, дори и да не можете да отговорите на въпроса на клиента. В този случай просто изпратете съобщение на клиента, че сте получили неговата поща и ще се опитате да му отговорите на запитването. Друг важен момент е предоставянето на актуална информация на вашите партньори. Например, компанията GemPlus (http://www.gemplus.fr/), една от водещите европейски компании за производство на компютърни карти за съхраняване и обработка на информация, предоставя на своите партньори актуална информация посредством сигурна web връзка (използваща базово удостоверяване и SSL криптиране). Партньорите могат да виждат тази информация посредством влизане в web сайта с име на потребител и парола. Тази част от web сайта е екстранет областта на GemPlus. Както виждате технически няма никаква разлика между екстранет и Интернет, с изключение на това, че при екстранет броя на потребителите, които могат да влизат е ограничен.

1.3.5 Предлагане на нови услуги

Предлагането на нови услуги е също причина за стартиране и развитие на онлаий е-бизнес. Въвеждането на нови услуги на традиционните пазари е трудно и скъпо. От друга страна, Интернет предлага възможност за въвеждане на нови услуги с много малки разходи. Новите услуги трябва да се предлагат не само на клиенти и партньори, но и на служителите. Един пример за нова услуга, която трябва да се предлага и на служителите е машина за търсене в Интранет. Колкото поголяма е една компания, толкова е по-трудно намирането на информация във вътрешната мрежа. Една машина за търсене ще бъде полезна само, ако всички служители публикуват документите си онлайн. Дори и ако те не могат да създават HTML документи лесно могат да заредят в Интранет съществуващи документи създадени на Word, които също да бъдат индексирани от машината за търсене. Скоростта на търсене на различни от HTML документи е по-бавна, но е по-добрия вариант в сравнение с това да не се публикуват изобщо.

На своя сайт order@hp.com (http://euros.external.hp.com/) компанията Hewlett-Packard предлага на дистрибуторите специални конфигурационни пакети. Това също е нова услуга в офертите на компанията. До този момент Hewlett-Packard не е предлагала онлайн такива пакети за преконфигурация. Следващата стъпка беше предлагането на онлайн конфигуратор, чрез който партньори, дистрибутори и крайни клиенти могат да конфигурират своите РС-та и Unix сървъри посредством една обикновена web страница. Сложните конфигурации изискват специални конфигурационни средства. Повече информация за тези средства може да намерите в Глава 7.

Компанията AutoByTel (http://www.autobytel.com/), наричана "Dell в автомобилната индустрия" предлага пълен набор от онлайн услуги за автомобили. От техния web сайт можете да закупите, да вземете под наем, да застраховате и да давате под наем автомобил. Както подсказва името на компанията, тя се е занимавала с продажби на автомобили по телефона, тъй че преминаването към web търговия е нещо съвсем естествено за нея.

1.3.6 Намаляване на разходите

С използването на Интернет за е-бизнес може значително да се намалят разходите за офиси, сервизна поддръжка и производство. Ето защо, това е друга основателна причина за преминаване към е-бизнес в Интернет. Производители на принтери, като Canon (http:// www.canon.com/) и Epson (http://www.epson.com/) използват Интернет за дистрибуция на драйвери и обновен софтуер. Разходите за създаване на копие на драйвери върху дискета или CD-ROM диск не са големи, но като се има предвид големия брой принтери, които те продават, като цяло тези разходи стават значителни. Разходите за предлагането им в Интернет са незначителни. Въпреки, че изтеглянето на драйвери е безплатно, инфраструктурата необходима да се направи това изисква плащане. При започването на нов бизнес в Интернет тези разходи за инфраструктура струват доста на компаниите, тъй като те стартират нов бизнес и предлагането на решение за липсващи драйвери се третира като нова услуга. Това води до удовлетворяване нуждите на клиентите и до намаляване на разходите за човешки ресурси.

Галерията ExhiBit Gallery (http://www.gallery-net.com/individuals/) в гр. Пиза, Италия, излагаща предимно картини на съвременна тематика затвори своите помещения почти веднага след като премина към бизнес в Интернет. Разходите за изложбените зали бяха прекалено високи и се налагаше да се наема човек, който да стои в галерията всеки ден. Поради малката посещаемост на галерията всички тези разходи бяха неоправдани. Първоначалното решение беше да се намали работното време на галерията, но това решение не помогна. Тогава се взе решение картините да се излагат в Интернет. При това, "изложбените зали" са отворени по 24 часа в денонощието за 400 посетителя дневно от цял свят, които посещават онлайн галерията.

Разходите могат да бъдат намалени и в центъра за обслужване на клиенти, като се предлагат FAQ страници (frequently asked questions – често задавани въпроси), на които клиентите могат да намират отговори на своите въпроси за даден продукт или услуга. Освен това, доста полезни са и нюз групите, в които клиентите могат също да задават своите въпроси. Други клиенти могат да споделят своя опит и така да намалят натоварването на отделите в центъра за обслужване на клиенти. В допълнение, компаниите могат да оказват помощ на служители и бизнес партньори през своите корпоративни Интранет мрежи.

Web сайтът също може да помогне за намаляването на разходите за складови наличности чрез намаляване времетраенето на циклите за продажби и доставки. Чрез предаването на информация в електронна форма могат да се намалят разходите за консумативи, като се пести хартия, разпечатване и транспортиране. Клиентът поема част от разходите за дистрибуция.

В крайна сметка намаляването на разходите не трябва да се разглежда като главната цел за преминаване към е-бизнес. С течение на времето всеки може да намали своите разходи по един или друг начин. За да може една компания да оцелее е необходимо тя да има връзки със своите клиенти. На практика това, от което може да печели една компания е качеството на предлаганите услуги, а не самите продукти.

1.3.7 Оптимални складови наличности

Поради факта, че натиска върху цените в Интернет е значителен необходимо е да се намали нивото на оперативните разходи чрез по-бързо достигане до заявките на клиентите, които се изпълняват в реално време. Следователно, за да се намалят разходите и да се осигури по-динамично адаптиране на компаниите към изискванията на клиентите, трябва да се намалят запасите от стоки. Колкото по-дълго е времето за достигане до доставчиците, толкова по-големи запаси от стоки трябва да има дадена компания, за да се избегне влиянието на грешките и забавянията.

В случай, че вашите клиенти често променят изискванията си към даден продукт, не е разумно да има големи запаси от този продукт. При това положение трябва да имате добре изградени бизнес връзки с вашите доставчици и да интегрирате тези доставчици във вашия компютъризиран процес на подаване на поръчки. В този случаи могат да ви помогнат оценките на продажбите за следващия ден, седмица или месец (в зависимост от цикъла на запасите). Следователно електронните комуникации между фабрики, маркетингови отдели и отдели за покупки се превръщат в необходимост.

В САЩ е поставено началото на инициатива, от страна на търговци на дребно и едро и от производители, наречена "Съвместно Планирано Прогнозно Попълване на запаси" (CPFR – http://www.cpfr.org/). Тя е в процес на налагане на стандарти за по-добро прогнозиране. С помощта на тази система, търговците на дребно и доставчиците ще могат да разменят своите прогнози по електронен път и в реално време, с което ще е възможно да се променят поръчки и производство.

Онлайн магазините за книги, като например Amazon.com поддържат съвсем ограничени запаси от книги. Те изцяло разчитат на своите доставчици за навременна доставка в реално време, след което те изпращат книгите на клиентите си.

1.3.8 Предпазване от финансова загуба

Това ни довежда до последната причина за дискусия касаеща онлайн е-бизнеса. Предпазването от финансови загуби е една от най-важните причини. Въпреки че Интернет може да предизвика финансова заплаха на вашата компания, тя дава големи възможности. През първите няколко години много компании трябва да инвестират в нова инфраструктура. Но веднъж след като сте стигнали до точката на равновесие е доста по-лесно да устоите на промените на бъдещето. Например, сайтът Amazon.com достигна тази равновесна точка едва през 1999 г. Въпреки, че е-бизнеса ви може да е много успешен, разходите за маркетинг и инфраструктура в повечето случаи надхвърлят приходите. За да се развие, сайтът Amazon.com трябваше да инвестира доста средства в нови потребителски сегменти.

Един от най-големите немски търговски центрове My-World (http:// www.my-world.de/) трябваше да пусне нов web сайт през 1998 г., поради отсъствие на успех. От този момент нататък той се превърна в съществен онлайн търговски портален сайт за Германия. Друг пример е сайтът WorldAvenue (http://www.worldavenue.com/), който IBM трябваше да махне, тъй като той не генерираше никакви приходи. Тези два примера показват съвсем ясно, че не е достатъчно просто да прехвърлите съществуващия бизнес в Интернет. Необходима е адаптация, нужно е да се постигне въздействие върху клиентите и е-бизнеса да има успех. В Глава 7 ще видим по какъв начин големи търговски центрове могат да се трансформират в портални сайтове и да постигнат голям успех.

Въпреки, че Интернет може да се окаже доста рискова среда за вашия бизнес, Интернет не трябва да бъде пречка за вашата компания. Това, че не инвестирате в е-бизнес няма да унищожи вашата компания. Насоките в тази книга може да са ви полезни за да постигнете успех във вашия е-бизнес. Разбира се, тези насоки не са единствения начин за постигане на успех, но те са начин балансиращ рисковете и инвестициите, при който вероятността за успех е голяма.

1.3.9 Практическо значение на информационните технологии

Въпреки, че не е необходимо вашия информационен отдел да е движещата сила при вземане на бизнес решения, без него вие не можете да постигнете нищо в е-бизнеса. Вашите IT специалисти трябва да разбират необходимостта на Новата Икономика. Те трябва да наемат Интернет експерти без да намаляват броя на служителите, имащи познания по използваните в момента системи. Вашият IT отдел може да натрупа опит с Интернет, като първо създаде интранет мрежа. В случай, че нямате информационен отдел или не искате да инвестирате директно в Интернет технологии, трябва да обмислите варианта някоя външна фирма да изпълни тази операция. В случай, че имате информационен отдел и искате да изградите сами своята стратегия за е-бизнес, просто накарайте отдела ви да ви обясни какво и как може да се направи и колко ще струва това.

За реализирането на някои нови услуги може да се окаже, че е по-добре да използвате външна фирма. Вашата съществуваща IT структура трябва да може да се справи с промените, свързани с използването на Интернет. Интернет се променя непрекъснато и именно за това са ви нужни определени хора с определени познания и умения за да вървите в правилната посока.

Поради широкото приложение на традиционни електронни услуги, като електронна поща, отдалечен достъп и web хостинг, може да е поразумно тези услуги да се реализират от трети компании, специализирани в тази област. При това положение вие ще имате свободни ресурси във вашия IT отдел, които можете да използвате за нови услуги и технологии, които не са широко разпространени. Част от вашия IT отдел може да започне да работи като брокер на услуги между вътрешни клиенти и доставчици на външни услуги. Това ще даде възможност на отдела да има контрол върху услугите, без да поддържа ежедневни операции.

1.3.10 Безпокойства за осъществяване на онлайн е-бизнес

Традиционните компании имат опасения за онлайн е-бизнеса, тъй като имат установени процеси и канали, за чието компютъризиране се изискват инвестиции. Много консервативни компании не са склонни да инвестират в нови технологии, процеси и идеи, поради факта, че имат успех в бизнеса си и се страхуват, че инвестициите в по-голяма степен ще им попречат, отколкото ще им помогнат.

Служителите в компаниите се опасяват, че при преминаване към ебизнес ще загубят своите работни места, защото им липсва необходимата квалификация за работа в Интернет. Интернет драстично променя работата на много служители. Той изисква служителите да се адаптират към непрекъснати промени. Непрекъснатата квалификация се превръща в необходимост, за да може служителите да не изостават от последните новости в Интернет. За разлика от традиционния бизнес, при който нещата не се променят дори и за десет години, технологиите и парадигмите при Интернет се променят доста бързо.

През 1997 г. се очакваше да се появи push технология, която да промени много неща. Много компании направиха значителни инвестиции в тази технология и скоро след това прекратиха своята дейност. През 1998 г. никой не знаеше нищо за това. Push технологията все още се използва, но тя бе интегрирана в много продукти, като например автоматични софтуерни ъпгрейди, които се задействат от сървъра, а не от потребител. Сигурността, на която в миналото разчитаха много бизнес компании вече не съществува. Само компаниите, които са готови да инвестират ще издържат на предизвикателствата на 21-ви век.

Търговците на дребно и компаниите, които се занимават с препродажби се страхуват, че нарушаването на връзката при посредничеството ще провали техния бизнес. Посредством Интернет, производителят може директно да контактува с крайния клиент. Само че много производители не могат да направят това, без да възникне конфликт между компанията и класическите канали за дистрибуция.

Следователно, за да избегнат този конфликт много производители може да не искат да преминат към е-бизнес. Повечето производители, които мислят за бъдещето могат да използват Интернет, но не за връзка с крайните клиенти, а просто за да установят по-близки връзки със своите търговци.

Таблица 1.3 - Опасения свързани с Интернет

При онлайн работа в Интернет, хората имат редица безпокойства. При решаване на различните проблеми, трябва да имате предвид тези безпокойства, а именно:

 • Конфликт в каналите за дистрибуция – Възможно е да се прекъсне връзката между отделните посредници;
 • Конкуренция – Конкуренцията прераства от локална в световна.
 • Авторски права – Веднъж след като дадена информация се публикува в Интернет, е възможно тя да се използва от всеки;
 • Приемане от страна на клиента – Много компании се опасяват, че техните клиенти няма да приемат новия начин на продажби;
 • Юридически въпроси – За Интернет няма изградено законодателство.
 • Лоялност – При Интернет клиентите не са задължени да работят само с един доставчик, а могат да избират измежду много такива;
 • Цени – Новата Икономика улеснява сравнението на цените на различните компании. Поради факта, че цените могат да намалеят, качеството и рекламата на услугите са от голямо значение;
 • Сигурност – Повечето компании се страхуват от липсата на сигурност при работа в Интернет;
 • Услуги – Клиентите много лесно могат да сравняват офертите на различните компании;
 • Приложимост – Много компании не са сигурни в приложимостта на е-бизнеса.

Компаниите предлагащи информация и софтуерни продукти през Интернет се опасяват от неправомерно копиране. Продажбите на компакт дискове намаляват, въпреки че все повече и повече хора слушат музика. Причината за това е, че се презаписват аудио CD-та и на дискове се записват изтеглени от Интернет файлове в MP3 формат. Обикновено файловете в MP3 формат са компресирани в съотношение 1:10, при което една три-минутна песен заема 3 MB, вместо 30 МВ. Новите приложения като Rio MP3 (http://www.diamondmm.com/ ) заменят оператора. Въпреки, че неоторизираното копиране на музика от Интернет е нелегално, много сайтове предлагат MP3 файлове. Просто потърсете ваша любима песен и е почти сигурно, че ще я намерите в Интернет.

За да бъде онлайн бизнеса успешен, той трябва да се приеме от клиентите. В случай, че никой от вашите клиенти няма достъп до Интернет, предлагането на онлайн услуги е безсмислено, освен ако посредством тези онлайн услуги не възнамерявате да търсите нови клиенти. Осигуряването на вашите клиенти на Интернет достъп и необходимото за целта оборудване ще ви струпа доста скъпо. За да накарате клиентите си да пазаруват в Интернет трябва да предлагате допълнителни услуги, които не могат да се предлагат при класическата търговия. Онлайн поръчките предлагат например, възможност за проследяване на изпълнението на поръчката, което не може да се направи при традиционния бизнес.

Без наличието на общо одобрено законодателство третиращо работата в Интернет, много компании няма да посмеят да инвестират в е-бизнес, просто защото не са сигурни какви ще бъдат последствията от това.

1.4 Категории е-бизнес

1.4.1 Преглед

Електронният бизнес е съвкупност от различни бизнес процеси, които са компютъризирани и работят в Интернет. Е-бизнес категорията се дефинира от конкретен бизнес, а не от технологията използвана за неговата реализация. С течение на времето все повече и повече видове бизнес ще преминат в цифрова/компютъризирана форма въпреки, че понастоящем това може да изглежда невъзможно. Технологиите се развиват толкова бързо, че това което днес изглежда невъзможно, утре може да е реалност.

1.4.2 Категории

Посочените по-долу категории са с доказан успех в Интернет. Разбира се, съществуват и други категории, но за да имат успех те трябва да взаимодействат с останалите. Например, търговията няма особен смисъл без маркетинг и комуникации. Тези категории трябва да работят съвместно, както в онлайн така и в офлайн режим. Интернет предлага големи възможности за интегриране на категориите и за автоматизиране на взаимодействията между процесите.

Е-търгове

Търговете в Интернет се превърнаха в нова дименсия. При класическите търгове хората отиват в зала, където се разиграва търга, а на някои хора дори им се разрешава да залагат по телефона. Участието в търга не носи разходи, които да са по-големи от стойността на разиграваните стоки. Обикновено търговете се ограничават до някакво място или до определен кръг от участници.

Интернет направи търговете по-демократични, позволявайки на всеки имащ Интернет връзка да залага за предлаганите на търга стоки. Всеки може да отиде до web сайта на търговете само с щракване на мишката, без значение къде физически е разположен даден сървър. Освен това, Интернет ускорява процеса на залагане. При класическите търгове залагането може да отнеме доста време. При Интернет, повечето залагания се правят за няколко секунди. При традиционния търг се регистрират всички залагания и съответния продукт/стока се получава от този участник, който е предложил най-голяма сума.

Освен залаганията "на живо" по-големите сайтове предлагат на всеки желаещ възможност за участие в залагане. Сайтовете с търгове предлагат възможност за представяне на стоките в web страница, която е на частно лице. Тези частни търгове не са на "живо"; залагащите дават сумите на web страницата и собственика на стоките, обект на търга, изчаква докато някой даде добра сума или докато мине определено време. При това положение, всеки може не само да залага, но и има възможността да организира търг.

Сайтовете eBay (http://www.ebay.com/), QXL (http://www.qxl.co.uk/) и Ricardo (http://www.ricardo.de/) предлагат възможности на всеки желаещ да бъде или залагащ, или организатор на търг, или двете едновременно за два различни продукта. Web сайтът се превръща в инфраструктура за размяна на стоки, базирана на модела на търга, който работи чрез установяване на цените при поискване.

Интернет трансформира структурите на фиксирани цени в динамично ценообразуване - web сайтовете на търговете са само началото. След няколко години на всеки web сайт предлагащ стоки, информация и услуги ще има индивидуални цени, базирани на искания на клиентите.

Е-банки

Електронното банкерство е един доста успешен електронен бизнес. Този тип е-бизнес позволява на клиентите да имат достъп до техните банкови сметки и да се изпълняват поръчки, посредством елементарен за използване web сайт. Не е нужно да се инсталира някакъв специален софтуер. Единственото необходимо нещо е наличието на web браузър и много банки не вземат никакви такси за тези услуги. Някои банки дори предлагат по-ниски такси за онлайн транзакции, в сравнение с таксите за класическите банкови транзакции. Електронното банкерство спестява на клиентите и на самите банки време и средства.

Онлайн банкерството дава възможност на клиента да се обслужва сам. Това е подобно на начина, по който клиентите теглят пари от автомати, вместо да губят време за да отидат до банката и да изтеглят парите от гише. С тази онлайн услуга клиентите могат да проверяват различни атрибути от своята сметка, да проследяват минали транзакции, да превеждат пари, да поръчват чекове, да плащат сметки и да обменят информация със служители от отдела за клиенти в съответната банка. Единствената транзакция, която все още не може да се изпълни е внасяне на средства в банковата сметка, но банките работят по решаването и на този въпрос.

За да може виртуалният банков клиент да прави всичко това, той трябва да има компютър или вградено устройство свързано към Интернет и инсталиран браузър. В зависимост от стратегията на сигурност на онлайн банката, може да се наложи инсталиране на plugin или да се разреши използването на Java, с което се увеличава нивото на сигурност в браузъра. Инсталирането на plug-in или използването на Java аплет се прави с цел увеличаване на нивото на криптиране/защита за да се гарантира, че никой не може да прекъсне банковите транзакции. Освен това за увеличаване на сигурността, в допълнение на ID и парола за влизане, може да се прилага списък от транзакционни номера, които представляват еднократни пароли, използвани за една единствена транзакция.

Много потребители използват РС банков софтуер, като Quicken, който представлява персонален софтуерен пакет за финансов мениджмънт. Различното при използването на тези софтуерни пакети е, че на компютъра на клиента се зарежда специален софтуер и всички транзакции на клиента се управляват от трето лице. При този вариант сигурността е по-голяма.

Електронното банкерство е онлайн услуга, позволяваща на клиентите да изпълняват същите функции както и при Quicken софтуера само че, в този случай клиентите имат директен достъп до своите банкови сметки през Интернет.

Е-търговия

Ако погледнем назад във времето, в годините преди появата на Интернет търговията е била значително ограничена, в сравнение с възможностите, които предлагат информационните технологии и инфраструктурата. Основните ограничаващи фактори бяха времето и пространството. Дори и ако магазините бяха отворени по 24 часа в денонощието само ограничен брой клиенти можеха да ги посещават през цялото време. Освен това един магазин може да предлага само ограничен брой стоки, тъй като пространството в магазина е ограничено.

Един магазин в Интернет е неограничен от гледна точка на време и пространство. Няма ограничение и в броя на предлаганите продукти. Например, сайтът Amazon.com предлага над 4.7 милиона книги. Представете си магазин, който има налични 4.7 милиона книги. Сравнението може да не звучи точно, тъй като на практика Amazon.com не поддържа тези книги на склад, а просто ги поръчва при необходимост. Освен това, сайтът предлага информация за всяка една от предлаганите книги.

Онлайн търговците (понякога наричани е-tailers) предлагат повече продукти отколкото традиционните търговци или предлагат повече услуги за същия брой продукти. В Интернет броя на продаваните книги, компакт дискове и билети е много по-голям от тези, които продават традиционните търговци, тъй като тези продукти се купуват заради тяхното съдържание, а не заради вида им. Видът на един самолетен билет не е от значение, това което е определящо при него е цената и свързаните с продажбата услуги. Освен това, новите технологии правят Интернет привлекателна за стоки, купувани на емоционална основа, т.е. заради вида им, а не заради съдържанието им.

Интернет променя традиционния модел на продажбите, който по същността си е тактически. Компаниите предлагащи продукти, услуги или информация, при продажбите се ръководят от четири неща: цена, продукт, промоция и пласмент. От друга страна Интернет търговията е по-стратегическа. Докато повечето компании разглеждат своите продукти само от гледна точка на търсенето им от клиентите, Интернет търговията ще накара тези компании да разглеждат продуктите си като цял цикъл на продажби, включващ развитие на пазара, търсене от страна на клиентите, изпълнение, поддръжка и привличане на клиенти. В модела на продажбите, гореспоменатите етапи са допълнителни и просто подпомагат продажбите. В стратегическия модел, тези етапи са основни модули в цялостния цикъл на продажбите.

Много хора отъждествяват понятията е-търговия и е-бизнес, но в тази книга те не са аналогични. Тези две понятия може да са еквивалентни за много крайни клиенти, които имат взаимоотношения с компании при покупка на стоки. Е-търговията беше един от първите видове бизнес, който беше компютъризиран, но Интернет предлага много повече от покупката и продажбата на продукти и услуги.

Е-справки

Справките винаги са играели важна роля при откриването на определена услуга или продукт. Телефонните директории, така наречените бели страници за частни телефонни номера и жълти страници за бизнес номера са от значение при търсенето на даден човек или бизнес. В допълнение на справките във формата на книга, телефонните компании дават възможност на хората да се обаждат, за да получат някаква информация.

Тези неща се появиха и в Интернет. Базата данни е разположена на едно място и по този начин се осигурява централизирана работа, но предлагането на всеки и по всяко време я прави децентрализирано решение.

Интернет предлага възможност за създаване на копие на телефонни справки и тук може да се правят повече неща от едно просто търсене на име и получаване на телефонния номер, отговарящ на това име. Например, в Интернет е възможно да се въведе телефонен номер и да получите името на човека/компанията отговаряща на този номер. Нещо повече, с помощта на повече насоки/справки могат да се откриват web страници на хора и фирми, и да се получават техните адреси на електронна поща.

Интернет прави получаването на информация от една страна по-лесно, но от друга страна по-трудно. То е по-лесно защото средствата за търсене са по-мощни. Само че откриването на определена информация се затруднява, тъй като обема информация съхраняван в базите данни нараства много бързо.

Е-инженеринг

През последните няколко години инженерството също се промени драстично. Преди няколко години инженерите работещи по общ проект трябваше да бъдат в един офис за да могат да обменят информация помежду си. Когато се налагаше проектите да се изпратят на отдалечено място се правеха хиляди разпечатки, които се изпращаха по поща. При получаването на проектите те се проверяваха и дообработваха. Всичко това изискваше доста ръчна работа, което довеждаше до дълги срокове на изпълнение и възникване на грешки.

Интернет промени драстично скоростта на проектиране. Тя даде възможност за електронна съвместна работа. Освен това, вече не е необходимо проектантите да работят в един и същи офис. Всеки имащ Интернет връзка може да участва в разработката на проекта. Бяха разработени нови средства за съгласувано проектиране, които да поддържат възможностите на Интернет.

С помощта на Интернет стана възможно да се разработват проекти, в които да вземат участие проектанти и инженери от цял свят. По този начин се осъществява много успешно открито разработване. Всеки може да вземе участие и да разработва част от един общ код.

Е-франчайзинг

В миналото големите франчайзинг компании като McDonald’s (http: //www.mcdonalds.com/) и Benetton (http://www.benetton.com) реализираха големи печалби като даваха своите продукти и марки на препродаващи компании, които ги продаваха ексклузивно на определена територия. Компаниите препродаващи продуктите се наричат франчайзинг партньори. Предлагайки набор от продукти и марки, компанията франчайзер гарантира определен успех на компанията получаваща франчайзинга. Причината за този успех е в това, че хората познават много добре продуктите и търговската марка. Предимство то за компаниите франчайзингодатели е, че не им се налага да инвестират в магазини и персонал. Франчайзинг партньорът отговаря за служителите и за финансовия успех на своя пазар.

Електронният франчайзинг е аналогичен на традиционния. В действителност, изпълнението му в Интернет е доста улеснено. Прехвърлянето на цифрови продукти, процеси и марки е много лесно. Пример за това са сдруженията на големи търговци на книги в Интернет. Те не са истински франчайзинг-получатели, тъй като големите компании продаващи книги имат свой собствен склад. Те дават право на франчайзинг партньорите да продават продуктите им чрез своите web страници. Предимството на тази система е, че няма никакви разходи за дистрибуция. Възможно е партньорите да доставят продуктите от франчайзингодателя без крайния клиент да разбере това. Например Quelle (http://www.quelle.de/) продава книги на своя web сайт. Книгите не са част от истинския им бизнес, но благодарение на съвместната им работа с Libri (http://www.libri.de/), те предлагат повече от 1.5 милиона книги на своя сайт.

Е-хазарт

Въпреки моралната страна на хазарта, той е една от най-печелившите области на бизнеса в Интернет. В реалния свят хазарта е ограничен с много закони. Притежателите на казина трябва да плащат големи данъци, което затруднява развитието на конкуренцията. Например в САЩ, във всеки щат е позволено да има само по няколко казина.

В Интернет положението с хазарта е по-различно. Все още той не е позволен от закона в някои щати и данъците са доста високи, но бизнеса се е преместил на места, където хазарта е законен и се плащат ниски данъци. Повечето сайтове с хазарт се намират в Южна Америка, където законите не го забраняват.

Компаниите, които поддържат хазартните web сайтове могат да разпространяват много игри без ограничения. Тъй като собствениците имат свои компании в страните, където хазарта не е забранен от закона те могат да работят без опасения от намесата на властите в съответния щат. За разлика от реалните казина, които се намират на определено физическо място, онлайн казината могат да привличат хора от цял свят. Компании като 123Gambling (http://www.123gambling.com/) и CasinoPlace (http://www.casinoplace.com/) привличат стотици хиляди хора всеки ден.

Е-обучение

Непрекъснатите промени в Интернет изискват и нов начин на обучение. В индустриалната ера предметите на обучение и съдържанието им не се промениха много. Промените в учебните програми се правеха през няколко години, но в сравнение с информационната ера промените бяха много бавни. Например, вече не е възможно даден работник да се задържи 40 години на работа в завод за стомана. Флуктоациите между различните работи са по-големи и това изисква пренагласа на фокуса на самата работа. Във времето на Интернет се появиха нови технологии, парадигми и процеси които изискват непрекъснато обучение. Непрекъснатото обучение се превърна в необходимост и на преподавателите им е необходимо същото време за разучаване на нови неща, колкото време е необходимо и на обучаващите се. Тъй като познанията се превърнаха в основен фактор, определящ възнаграждението, често не е възможно да се изчаква нещо да се научи в училище.

Преди няколко години бе въведено компютърно-базирано обучение. С помощта на специален софтуер се обясняват определени неща и след това се предоставят тестове. Въпреки, че това е ефективен начин на обучение, когато възникнат въпроси, чиито отговор не може да се получи от програмата, се усеща липсата на учител.

Електронното обучение, понякога наричано Интернет–базирано обучение предлага нов аспект в компютъризираното обучение. Вместо да използвате изпълним файл, предоставящ обяснения и тестове, материала се представя онлайн. Тестовете се правят в реално време заедно с други участници и учащите се, могат да обменят опит и да задават въпроси един на друг. В допълнение, може да се предложи онлайн учител, който да обяснява различни теми на всеки посещаващ даден курс, без значение от коя част на света са посетителите. Всичко това може да се направи в реално време. Вместо да се изчаква до следващия курс, учениците могат да се свържат към обучаваща мрежа за да получават по-индивидуално обучение.

Интернет базираното обучение може също да се предложи на студенти преди още да има наличен завършен курс на обучение. За "горещите" теми курсът може да се организира по същото време, когато започне самото обучение.

Е-поща

Когато говорят за цифров/компютъризиран бизнес много хора дори не си помислят за електронната поща. Само че ние не трябва да забравяме, че комуникацията е основата за всеки бизнес. Интернет навлиза в традиционните комуникационни пазари. Пощенските услуги и телекомуникационните компании губят пазарен дял пред електронните комуникации, особено пред електронната поща. Последната комбинира силните страни на телефонните разговори и писмата. Предимството на телефонния разговор е това, че дава мигновена връзка между двете страни, а писмото има предимството, че всичко е в писмена форма. Интернет дава възможност за бърза комуникация в писмена форма чрез е-поща или онлайн чат.

Все повече и повече бизнес компании общуват помежду си по електронен път. За разлика от телефонния разговор, е-пощата съдържа повече от обикновен текст. Тя дава възможност за прикрепване на файлове, които могат например да съдържат форматирани документи, презентации, изображения или звуци. По този начин, информацията може да се споделя по-лесно.

Освен това, електронната поща променя начина на комуникация между хората. Вместо да записват всяко нещо в отделни писма, мислите могат да се предадат към различни електронни пощи. Предимството е, че една мисъл може да предизвика мигновен отговор, но това означава, че вие също очаквате незабавен отговор на всяка електронна поща, която е изпратена, така както всеки очаква бърз отговор от самите вас.

Е-маркетинг

Традиционният маркетинг беше насочен към определени групи. Комуникациите при рекламирането бяха само един от начините за осъществяване на маркетинг. Маркетинг групите не можеха веднага да получават резултатите от реакцията на клиентите. Във времето преди появата на информационната общност това беше добре, тъй като имаше време за проучвания и публикуване на резултатите, което влияеше на стратегията на дадена компания и на нейните продукти.

В информационното общество всичко започна да се движи с голяма скорост. Продуктите, стратегиите и цените зависят от нуждите на клиентите. Всичко започва да зависи основно от клиентите. Търсенето от страна на клиента директно въздейства върху дизайна на продукта, маркетинговите стратегии и цените. Поради факта, че традиционно маркетинга е директно свързан с клиента, информацията, която идва обратно от клиента в реално време трябва да достигне до подходящия отдел в компанията за да може да се реагира в реално време на всички промени в изискванията на клиентите.

Интернет позволява на компаниите да реагират на индивидуалните искания на клиента. Всички клиенти могат да бъдат третирани по избран от тях начин. Непосредственият маркетинг се превърна в стандарт за работата с клиентите в Интернет.

Е-оперативен мениджмънт на ресурсите

Освен материалите, необходими за производството на даден продукт, компаниите трябва да купуват и оперативни ресурси. Тези ресурси представляват стоки и услуги, които не влизат директно в произвеждания продукт и се управляват ежедневно. Оперативните ресурси включват оборудване (например компютърно), консумативи и други.

Процесът на закупуване на оперативни ресурси включва много организации и отдели в компанията, които контактуват с различни доставчици. Доставчиците осигуряват услуги, стоки и информация. Въпреки че оперативните ресурси са свързани с големи разходи за компаниите, процеса на закупуване често не е добре организиран и управляван. В много случаи, поръчката за закупуване на консумативи се пише на лист хартия. Благодарение на децентрализирания подход при много компании, всеки отдел може да управлява оперативните ресурси индивидуално, което води до по-високи разходи, отколкото при наличие на централизирана организация на покупките. Веднъж след въвеждане на такава централизирана организация, целия процес на покупки трябва да се компютъризира за да може да се контролира и автоматизира. Докато процеса не е компютъризиран, компанията не може да контролира разходите и доставчиците.

Управлението на оперативните ресурси позволява на компаниите да управляват тези ресурси по-стратегически, като използват Интернет. По този начин може да се осигури комуникационна инфраструктура, където купувачите и доставчиците да работят заедно, като си контактуват директно и не се губи контрол върху разходите. В действителност, компанията може да упражнява по-голям контрол върху разходите посредством електронна система за управление. Въвеждането на тази система не изисква използването на допълнителен хардуер и инсталирането на допълнителен софтуер, тъй като много системи работят със стандартни web браузъри, които могат да се стартират върху всякаква платформа. С използването на електронна комуникация цената на една транзакция може да бъде намалена значително и процеса може да се автоматизира.

Е-доставки

Множество независими компании и клиенти формират верига за доставки. Производители, спедиторски компании, изпращачи, получатели и търговци работят заедно за да координират получаването на поръчките и тяхното изпълнение. Изпълнението на поръчките и дистрибуцията на продуктите, услугите и информацията се организира чрез управление на веригата на доставките. Чрез компютъризиране на продуктите, процесите и комуникациите, Интернет има голям потенциал при свързването и управлението на тези организации. Въпреки че при електронния обмен на данни можеха да се свързват отделните компании, този обмен не се разпространи, тъй като малки те и средни компании не можеха да си позволят такава връзка с всеки от своите партньори.

Интернет намали значително разходите за стартиране на компютъризирани комуникации от типа B2B. С помощта на отворените стандарти, като XML и Java, партньорите от веригата за доставки могат да споделят и обменят информация по-лесно, и с по-малко разходи. Процесът на управление на доставките дори може да се възложи на трета компания, вместо да разработвате ваши собствени приложения и да инвестирате в отделни системи. В един пазар, в който има много посредници винаги има сложен мениджмънт на логистика и автоматизирано управление на веригата на доставките.

Е-сделки

Преди появата на Интернет, покупката и продажбата на акции беше ограничена до хора с достъп до финансови мрежи, за да може покупката и продажбата на акции да става в точно определен момент. Други можеха да проследяват новините за акциите от пресата, което беше добре в случай, че не искат да печелят на финансовите борси.

Интернет промени начина на сделките с акции и ценни книжа. Есделките, предлагат цени на ценните книжа в реално време. При това положение хората могат да реагират в реално време на промените на финансовия пазар. Всеки, който има Интернет банкова сметка може да купува и продава акции, и ценни книги. Това позволява на всеки да участва във финансовите пазари и да печели от инвестиции. Въпреки че при е-сделките, финансовите пазари са по-рискови от традиционните финансови борси, е-сделките предлагат достъп за хора, които до преди няколко години не знаеха какво представляват тези пазари.

1.5 Използване на новата парадигма на е-бизнеса

1.5.1 Работа в обща мрежа

В началото на 90-те години на 20-ти век се появи силна концентрация на компютърния пазар и така наречения Wintel монопол беше на върха на своето развитие (думата Wintel произлиза от използваната операционна система Windows (http://www.microsoft.com/) и използвания хардуер на Intel (http://www.intel.com/)). За да обменят информация с бизнес партньори, компаниите бяха принудени да използват една и съща операционна система и един и същи хардуер.

С появата на Интернет, се намери решение за съвместна работа на устройства, които до момента бяха несъвместими. Това позволи размяната на продукти и интегрирането на процесите, с помощта на цифрови технологии, базирани на отворени стандарти. Преминаването към обща база бе причината за конвертирането на мрежи, пазари, продукти, технологии и бизнес процеси.

Първият сегмент беше обединяването на мрежите. Телефоните, broadcast мрежите, сателитите и безжичните мрежи вече могат да предават и получават цифрови сигнали. Възможно е и изпращането на информация от мобилен телефон към стандартна телефонна мрежа. Потребителят може да види кои мрежи се използват при маршрутизирането на даден телефонен разговор. Един телефонен разговор от САЩ до Азия може да се маршрутизира през сателитни мрежи, през Интернет и през нормални телефонни мрежи.

В Интернет няколко регулирани монопола срещат конкуренция от страна на компании, които са били на различни пазари. В един момент телефонни компании, оператори на кабелни телевизии и компании доставящи електроенергия станаха конкуренти в предлагането на Интернет достъп, а собствениците на web сайтове и компании държащи телевизионни предавания започнаха да предлагат конкурентни продукти. Пазарните граници започват да изчезват, така както стана и с географските.

Понастоящем има много продукти в компютъризирана форма: аудио сигнали като глас и музика, видео сигнали, текстова информация, като книги, списания и вестници. Всички видове информация от останалата медия преминаха към нова среда – компютърната платформа, където се използват базите данни и компютърния софтуер, като например офис приложения и игри. С използването на мрежите, всички тези типове информация можеха да се предават лесно до всяко място по света.

Различните типове технологии, като принтери, компютри, камери и мобилни телефони, се приближават една към друга за да предложат на потребителите по-голямо разнообразие от приложения. С помощта на Интернет вече е възможно осъществяването на комуникации между мобилен телефон от една страна, цифрова камера и принтер от друга, без наличие на компютър.

Посредством цифровото представяне на процесите, различни типове процеси в една верига могат да се интегрират в един процес. На базата на обратна информация от страна на клиента един цифров процес може да се настрои към съответните нужди много по-лесно. С помощта на механизма на обратната информация е възможно всички процеси да се насочат в една посока много по-лесно, отколкото в реалния свят.

Обединяването предоставя много нови възможности за компаниите, които сега започват бизнес и в същото време много несигурност за създадените вече компании. Новите фирми ще използват новите технологии за да изпълнят новите процеси и продукти, докато много традиционни компании ще се опитат да пренесат успеха си в цифровия свят. Така например, един речник на хартиен носител и един компютърен речник използват една и съща база данни, но представянето и функционалността им са различни. Това е добър пример за аналогията между представянето на една компания само чрез каталози и представянето u чрез web страница. Интернет речника предоставя възможности за търсене и връзки, които надминават индексирането, което предоставя една книга. Някои нови компании не използват възможностите, които предоставя Интернет, които безспорно задоволяват исканията на клиентите. Компаниите, които сега стартират своя бизнес, ще видят възможността да навлязат в пазарите и ще спечелят пазарен дял, като предлагат нови компютъризирани продукти. Тези нови продукти са свързани с нови клиенти и с нови начини за осъществяване на бизнес. Традиционните компании акцентуват на възможността да разширят своя бизнес, докато новите компании акцентуват на новостите в Интернет и на това, което предлага.

1.5.2 Новата икономика

Компютъризираният бизнес създава трудности, които притесняват традиционния бизнес. Все повече и повече компании виждат възможностите, които предлага Интернет и започват да мислят за онлайн присъствие, зад което трябва да стои един устойчив бизнес модел. Увеличените приходи и допълнителните клиенти, които доброволно избират дадена компания са причината все повече и повече компании да компютъризират своите оферти. С помощта на Интернет е възможно да се въведат нови начини за подобряване имиджа на предлаганите продукти и услуги, без това да е свързано с големи разходи.

През последните години Интернет се превърна в преобладаваща среда. С публикуването на информацията за аферата "Моника Люински" (http://www.house.gov/icreport/) първо в Интернет, цялата класическа медия осъзна важността на Интернет като информационна среда. В новините по телевизията се показваха онлайн откъси, тъй като нямаше никакви други източници на информация. Тази информация беше налична в много сайтове, а вестниците публикуваха част от нея.

Интернет технологиите подпомагат поддръжката на търговските транзакции и в допълнение на това, тези нови Интернет технологии създадоха нови транзакции. Компаниите трябва да преминат бързо към тази Нова Икономика. Успехът в електронния бизнес обаче не се дължи само на скоростта. Внимателното планиране и изпълнение са също толкова важни, колкото и бързото преминаване. Това изисква комбинация от много умения и познания, повечето от които са нови и непознати. Компютърните компании, рекламните агенции, Интернет доставчиците и доставчиците на услуги вървят заедно и трябва да имат еднакъв опит. В индустриалната ера всяка компания има достатъчно опит в областта на своето развитие и почти незначителни познания в областта на работа на останалите компании.