Данниел Амор
 • Корица на Книга
 • (Р)еволюцията на Е-бизнеса
 • Описание
 • Титла: (Р)еволюцията на Е-бизнеса
  Автор: Данниел Амор
  Издател: ИнфоДАР, София, 2000
  ISBN: 9547610058
  Страници: 844
 • Уеб Стандартите
 • valid CSS logo
 • valid XHTML logo
 • Level Triple-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0
 • Авторското Право
 • © 2004 Данниел Амор

Съдържание

Предговор 23

Въведение

Новата парадигма 25

Глобална свързаност 27

Бизнеса по Интернет днес 28

За кого е предназначена тази книга 30

Как е организирана тази книга 31

Част 1 Началото 33

Глава 1 Въведение в Интернет бизнеса 35

1.1 Онлайн присъствие 35

1.1.1 Началото 35

1.1.2 Отдалечено обучение 37

1.1.3 Пространство и време в Интернет 38

1.1.4 Web и Интернет са две различни нeща 39

1.2. Дефиниране на понятието е-бизнес 41

1.2.1 Преглед 41

1.2.2 Комуникационни портали 43

1.2.3 Статистика за е-бизнеса 45

1.2.4 Стратегии за цифров бизнес 47

1.2.5 Силни страни и предимства на е-бизнеса 50

1.3 Причини за стартиране на е-бизнес 53

1.3.1 Разширяване на пазарната сфера 53

1.3.2 Видимост 55

1.3.3 Развитие на бизнес отношенията 56

1.3.4 Добър имидж 57

1.3.5 Предлагане на нови услуги 58

1.3.6 Намаляване на разходите 59

1.3.7 Оптимални складови наличности 61

1.3.8 Предпазване от финансова загуба 62

1.3.9 Практическо значение на информационните технологии 63

1.3.10 Безпокойства за осъществяване на онлайн е-бизнес 64

1.4 Категории е-бизнес 67

1.4.1 Преглед 67

1.4.2 Категории 67

1.5 Използване на новата парадигма на е-бизнеса 79

1.5.1 Работа в обща мрежа 79

1.5.2 Новата икономика 81

Глава 2 Подготовка на онлайн бизнеса 83

2.1 Анализ на конкуренцията в Интернет 83

2.1.1 Открийте вашите конкуренти 83

2.1.2 Събиране на информация за конкуренцията 84

2.2 Четвъртият канал . 86

2.2.1 Какво представлява четвъртия канал? .. 86

2.2.2 Избягване на конфликта с каналите за дистрибуция 88

2.2.3 Повишено напрежение 89

2.2.4 Преструктуриране на дистрибуторската верига . 92

2.2.5 Нов тип посредници 94

2.3 Парадигми в Новата Икономика.. 95

2.3.1 Непосредствена предприемчивост .. 95

2.3.2 Динамична търговия .. 97

2.4 Пре-проектиране на бизнес процеси .. 100

2.4.1 Промяна на бизнес процесите . 100

2.4.2 Въведение в пре-проектирането на бизнес процеси . 101

2.4.3 Методи за ре-организация 103

2.4.4 Системи за планиране .. 103

2.4.5 Навреме .. 104

2.5 Проектиране, разработка и използване на системата 106

2.5.1 Идентифициране на онлайн бизнеса 106

2.5.2 Разработване на бизнес план 110

2.5.3 Подготовка за пълна промяна 113

2.5.4 Дизайн и разработка 115

2.5.5 Тест на системата 118

2.5.6 Начало на производството 120

2.5.7 Свързване към Интранет 121

2.5.8 Проверка на резултатите 123

Глава 3 Избор на технология 125

3.1 Как работи Интернет 125

3.1.1 Интернет инфраструктура 125

3.1.2 Архитектура на Интернет 127

3.1.3 Интернет протоколи 130

3.1.4 Система за имена на домейни 132

3.1.5 IPv6 134

3.1.6 ATM мрежи 138

3.2 Разглеждане на IT инфраструктурата 140

3.2.1 Платформа 140

3.2.2 Базов Интернет софтуер 144

3.3. Избор на среда 147

3.3.1 Електронна поща и съвместна работа 147

3.3.2 Управление на мрежата и системите 149

3.3.3 Софтуер за обезпечаване на сигурността 152

3.3.4 Начини на плащане 156

3.3.5 Системи за управление на бази данни 158

3.4 Избор на правилното приложение 165

3.4.1 Технологии за изображения 165

3.4.2 Подготовка на съдържанието 168

3.4.3 Съхраняване на данни 175

3.4.4 Планиране ресурсите на компанията 181

3.4.5 Центрове за обслужване на повиквания 187

3.5 Изграждане на приложения за е-бизнес 190

3.5.1 Обединяване на отделните модули 190

3.5.2 Интегриране 191

Глава 4 Избягване на законови проблеми 195

4.1 Международни споразумения 195

4.1.1 Забележка 195

4.1.2 Бизнес в Интернет 195

4.1.3 Юрисдикция в Интернет 197

4.2 Web сайтът 199

4.2.1 Битката за име на домейн 199

4.2.2 Връзки и рамки 202

4.2.3 Онлайн отказ от права (disclaimer) 204

4.2.4 Отговорност за публикуваното съдържание 205

4.2.5 Интелектуална собственост в web 206

4.3 Алгоритми за кодиране 208

4.3.1 Дискусии за забрана на кодирането 208

4.3.2 Законови изисквания към експорта 210

4.3.3 Национални закони, касаещи кодирането 212

4.3.4 Цифрови подписи 214

4.4 Създаване на тъмен сайт 216

4.4.1 Причини за подготвяне на мениджмънт по време на криза 216

4.4.2 Възстановяване след срив 217

4.4.3 Негативни кампании 220

4.4.4 Онлайн опит 222

4.4.5 Услуги за цифрови оплаквания 224

4.4.6 Стратегическо планиране 225

Глава 5 Маркетингови стратегии в web 227

5.1 Маркетинг технологии в Интернет 227

5.2 Web дизайн 231

5.2.1 Силата на Интернет 231

5.2.2 В основата е съдържанието 231

5.2.3 Онлайн анкети и обратна връзка 234

5.2.4 FAQ 236

5.2.5 Правила за корпоративен дизайн 236

5.2.6 Помощ при навигация в сайта 237

5.2.7 Цветова схема 238

5.2.8 Размер на използваните файлове 239

5.2.9 Интернет устройства 240

5.3 Привличане на посетители към сайта ви 242

5.3.1 Завоюване на пазарен дял чрез съдържанието на сайта 242

5.3.2 Предлагане на безплатна информация 243

5.3.3 Персонализация 243

5.3.4 Поддръжка на онлайн и офлайн четене 244

5.3.5 Кръстосан маркетинг и кръстосани продажби 245

5.3.6 Бъдете по-бързи от вашите потребители 246

5.3.7 Маркетинг, използващ специални събития 246

5.4 Виртуални общности 248

5.4.1 Сдружени мрежи 248

5.4.2 Интернет общности 249

5.4.3 Интерактивни потребителски групи 250

5.5 Локализация 251

5.5.1 Действайте глобално, мислете локално 251

5.5.2 Културни различия 253

5.5.3 Изисквания към превода 256

5.6 Промоция на вашия Е-бизнес 258

5.6.1 Избор на подходящо име на домейн 258

5.6.2 Обявяване съществуването на web сайт 262

5.6.3 Управление на имиджа 263

5.7 Банерни реклами 265

5.7.1 Основни стратегии 265

5.7.2 Обмен на банери 267

5.8 Онлайн измерване 270

5.8.1 Следене на потребителите 270

5.8.2 Избягване на проблеми 270

5.8.3 Анализ на log файловете 272

5.8.4 Онлайн рейтинг агенции 273

5.8.5 Ревизиране от независима организация 275

5.9 Маркетинг лице в лице 276

5.9.1 Информационни технологии 276

5.9.2 Създаване на връзки с потребителите 278

5.9.3 Маркетинг, насочен към потребителя 279

5.9.4 Модерни технологии за персонализация 282

5.9.5 Извън Интернет 285

5.10 Директен маркетинг 286

5.10.1 Спам 286

5.10.2 Пощенски списъци и вестници 289

5.10.3 Мощта на електронната поща 291

5.10.4 Специализирани e-mail списъци 294

5.10.5 Създаване на база данни с e-mail адреси 295

5.11 Избор на ISP 296

5.11.1 Директен достъп до вашата компания 296

5.11.2 Dial-up връзки 298

5.11.3 Наети линии 299

5.11.4 Производителност 300

5.11.5 Минимизиране на Интернет разходите 301

Част II Е-бизнес приложения 303

Глава 6 Машини за търсене и портали 305

6.1 Претърсване на Интернет 305

6.1.1 Намиране на нещо в Интернет 305

6.1.2 Различни видове машини за търсене 307

6.1.3 Мрежови роботи 308

6.1.4 Използване на машина за търсене 311

6.1.5 Добавяне на информация към машините за търсене 313

6.1.6 Добавяне на стойност чрез мета данни 314

6.1.7 Специализирано търсене .. 316

6.1.8 Търсене на хора 317

6.1.9 Получаване на по-предна позиция 318

6.2 Бъдещето на търсенето 319

6.2.1 Проблеми, свързани с машините за търсене 319

6.2.2 EuroSearch 322

6.2.3 Търсене на естествен език 323

6.2.4 Машини за търсене на изображение 325

6.3 Интелигентни мрежови агенти 328

6.3.1 Малките помощници в web 328

6.3.2 E-mail агенти 329

6.3.3 Новинарски агенти 330

6.3.4 Персонални пазарни агенти 331

6.4 Портални сайтове – новите "всичко в едно" мега web сайтове 333

6.4.1 Съвместно израстване 333

6.4.2 Цифрови съседи 336

6.4.3 Как се прави портал 337

6.4.4 Притежатели на портали и доставчици на услуги 340

6.4.5 Персонализиране на онлайн присъствието 341

6.4.6 Необходими функции за портала 343

Глава 7 Решения за онлайн търговия и управление на оперативни ресурси 345

7.1 Онлайн пазаруване 345

7.1.1 Планиране на онлайн магазина 345

7.1.2 Създаване на магазина 347

7.1.3 Обработка на поръчките 350

7.1.4 Администриране на магазина 351

7.1.5 Качество на услугата 354

7.2 Пазарни решения 357

7.2.1 Бизнес изисквания 357

7.2.2 Данъци и такси върху Интернет продукти 359

7.2.3 Търговски продукти 361

7.2.4 Сравнение на онлайн пазарните решения 368

7.3 Последици от новата икономика 370

7.3.1 Генериране на печалби 370

7.3.2 Ценообразуване в Интернет 371

7.3.3 Последствия върху цените 374

7.3.4 Последствия върху разходите 375

7.4 Електронно разпространение на софтуер 376

7.4.1 Бенефист за ESD 376

7.4.2 Свързани с ESD проблеми 377

7.4.3 Извличане на печалби чрез ESD 378

7.4.4 Нови модели за лицензиране 380

7.4.5 ESD продукти 382

7.5 Инструменти за конфигуриране 384

7.5.1 Причини за съществуването на конфигуратори 384

7.5.2 Продукти 386

7.6 Управление на оперативните ресурси 389

7.6.1 Причини за необходимостта от управление на оперативните ресурси 389

7.6.2 Бизнес изисквания 391

7.6.3 ORM пазар 394

7.6.4 ORM продукти 395

7.6.5 Сравнение на различните решения 398

7.7 Обединяване на решенията за търговия и управление на оперативните ресурси 400

Глава 8 Интерактивна комуникация 401

8.1 Основи 401

8.1.1 Комуникация 401

8.1.2 Разговор с вашите потребители 402

8.1.3 Взаимодействие с партньори 403

8.2 Ръководене на онлайн сбирки 404

8.2.1 Проблеми на работещите в реално време приложения 405

8.2.2 Интернет телефония 407

8.2.3 Интернет телефонни портали 412

8.2.4 Интернет факс портали 415

8.2.5 Видео конференции 415

8.3 Интернет чат 417

8.3.1 IRC 417

8.3.2 Java чат стаи 419

8.3.3 Виртуални светове 420

8.3.4 Интернет нюз групи 422

8.3.5 Електронни общности 423

8.4 Интернет-базирано обучение 424

8.4.1 Причини за Интернет-базираното обучение 424

8.4.2 Новата парадигма 426

8.4.3 Точно колкото трябва 427

8.4.4 Софтуер за управление на обучението 428

Част III Интернет технологии 431

Глава 9 Сравнение на web технологии 433

9.1 Избор на браузър 433

9.1.1 Пазар на браузъри 433

9.1.2 Web стандарти 433

9.1.3 Глобални браузъри 435

9.1.4 Сравнение на браузър технологиите 438

9.1.5 Други браузъри 440

9.1.6 Офлайн браузъри 443

9.1.7 Влияние върху бизнеса 444

9.1.8 Бъдеще на браузърите 444

9.2 HTML 447

9.2.1 Основата 447

9.2.2 Дизайн на web страници 448

9.2.3 HTML 4.0 449

9.2.4 Въздействие върху онлайн бизнеса 451

9.3 Динамичният web 451

9.3.1 Преход от статични към динамични web сайтове 451

9.3.2 CSS 453

9.3.3 DOM 454

9.3.4 Динамичен HTML - DHTML 455

9.4 Концепции за динамичен сървър 456

9.4.1 CGI 456

9.4.2 SSI 459

9.4.3 Net.Data 459

9.4.4 JavaServer Pages 460

9.5 Приложни web сървъри 461

9.5.1 Причини за съществуването на приложни web сървъри 461

9.5.2 Приложни web продукти 462

9.6 XML 470

9.6.1 Най-често срещани web проблеми 470

9.6.2 Преход към XML 472

9.6.3 Бизнес изисквания 474

9.6.4 Преформулиране на HTML в XML 476

9.6.5 Местоположение на XML документите 478

9.6.6 XML приложения 479

9.6.7 Други приложения 482

9.6.8 XML и бизнеса 483

9.6.9 Стандартни XML схеми 485

9.7 Plug-ins 486

9.7.1 Предимствата на Plug-ins 486

9.7.2 Adobe Acrobat Reader 487

9.7.3 Apple QuickTime 487

9.7.4 Platinum Cosmoplayer 488

9.7.5 Macromedia Shockwave 488

9.8 JavaScript 489

9.8.1 Въведение в JavaScript 489

9.8.2 Ценността на JavaScript 490

9.8.3 VisualBasic Script 491

9.8.4 JavaScript срещу JScript 492

9.8.5 JavaScript проблеми в браузърите 493

9.8.6 ECMAScript 494

9.8.7 Бъдещето на JavaScript 495

Глава 10 Сигурност в Интернет 497

10.1 Създаване на стратегия за сигурност 497

10.1.1 Защита на информацията 497

10.1.2 Информационна политика 499

10.1.3 Заплахи и предизвикателства в Интернет 501

10.1.4 Социално инженерство 505

10.1.5 Защита разчитаща на неизвестност 508

10.1.6 Решаване на въпросите със сигурността 509

10.1.7 Оторизиране 511

10.2 Криптографски средства 513

10.2.1 Дефиниране на понятието криптография 513

10.2.2 Причини за използване на криптиране 514

10.2.3 Криптиране със секретен ключ 516

10.2.4 Криптиране с обществен ключ 517

10.2.5 Сравнение между криптиранетосъс секретен и обществен ключ 519

10.2.6 Криптографски метод Steganography 520

10.3 Приложения за криптиране 521

10.3.1 Налагане на конфиденциалност 521

10.3.2 Криптиране на електронна поща 522

10.3.3 Прилагане на технологиите за криптиране 524

10.3.4 Цифрови подписи 526

10.4 Конфиденциалност при Интернет 528

10.4.1 Следи в мрежата 528

10.4.2 TRUSTe 531

10.4.3 Платформа за избор на конфиденциалност 532

10.4.4 Налагане на анонимност в Интернет 533

10.5 Борба с вируси и лъжливи съобщения за вируси 535

10.5.1 Синдром на лъжливите сведения 535

10.5.2 Познания за вирусите 538

10.5.3 Използване на анти-вирусни програми 543

10.5.4 Необходим софтуер 544

10.5.5. Игнориране на лъжливи съобщения за вируси и изпращане на верижни електронни пощи 546

10.6. Конфликти в информационната ера 549

10.6.1 Информационна атака 549

10.6.2 Информационна война 551

10.6.3 Кибер тероризъм 552

10.6.4 Eternity Service 556

10.7 Сигурност от страна на клиента 558

10.7.1 Цифрови сертификати 558

10.7.2 Смарт карти 560

10.7.3 Биометрично идентифициране 565

10.8 Сигурност от страна на сървъра 569

10.8.1 Необходимост от защитна стена 569

10.8.2 Защита на сървъра 571

10.8.3 Вътрешни атаки 574

10.8.4 Защита на цифровия бизнес 576

10.8.5 Операционни системи, на които може да се има доверие 577

10.8.6 Решения, на които може да се има доверие 581

10.8.7 Организации, които издават цифрови сертификати 586

Глава 11 Работа с Java 589

11.1 Въведение в Java 589

11.1.1 Какво представлява Java 589

11.1.2 Валидиране на бизнес случаи 591

11.1.3 Вградени устройства 594

11.1.4 Java и JavaScript 595

11.1.5 Примери за бизнес случаи 597

11.2 Основни Java класове 599

11.2.1 Технически преглед 599

11.2.2 Проверка на бизнес случаите 602

11.2.3 Онлайн опит 603

11.2.4 Необходим софтуер 604

11.3 Jini 604

11.3.1 Технически преглед 604

11.3.2 Проверка на бизнес случаите 606

11.3.3 Онлайн опит 608

11.3.4 Необходим софтуер 608

11.4 JavaBeans 609

11.4.1 Технически преглед 609

11.4.2 Проверка на бизнес случаите 611

11.4.3 Онлайн опит 612

11.4.4 Необходим софтуер 613

11.5 InfoBus 614

11.5.1 Технически преглед 614

11.5.2 Проверка на бизнес случаите 615

11.5.3 Онлайн опит 617

11.5.4 Необходим софтуер 617

11.6 Решаване на свързани с Java проблеми 618

11.6.1 Ускоряване на Java 618

11.6.2 Инициатива за сто процентова чиста Java 621

11.6.3 Сигурност на Java аплета 622

11.6.4 Java срещу ActiveX 623

11.6.5 Преминаване от С++ към Java 626

11.7 Избягване на Java конкуренцията 628

11.7.1 Hewlett-Packard 628

11.7.2 Microsoft 630

11.8 Бъдещето на Java 633

11.8.1 Нови Java технологии 633

11.8.2 Поглед в бъдещето 634

Глава 12 Изображения в Интернет 637

12.1 Приложение на изображенията в бизнеса 637

12.1.1 Причини за по-добро качество на изображенията 637

12.1.2 Бизнес изисквания 638

12.1.3 Примери за бизнес случаи 639

12.2 Концепции за изображенията 641

12.2.1. Формати за статични изображения 641

12.2.2 Формати за динамични изображения 645

12.3 FlashPix 646

12.3.1 Технически преглед 646

12.3.2 Проверка на бизнес случаите 648

12.3.3 Онлайн опит 651

12.3.4 Необходим софтуер 652

12.4 QuickTime VR 653

12.4.1 Технически преглед 653

12.4.2 Проверка на бизнес случаите 654

12.4.3 Онлайн опит 656

12.4.4 Необходим софтуер 658

12.5 VRML 659

12.5.1 Технически преглед 659

12.5.2 Проверка на бизнес случаите 661

12.5.3 Онлайн опит 663

12.5.4 Необходим софтуер 666

12.6 Сравнение на технологиите на изображенията 666

12.7 Бъдеще на изображенията 668

12.7.1 Частично компресиране 668

12.7.2 DjVu 668

12.7.3 JPEG 2000 669

12.7.4 X3D 670

Глава 13 Плащания през мрежата 673

13.1 Разплащателният бизнес 673

13.1.1 Бизнес изисквания 673

13.1.2 Психология на микро-плащанията 679

13.1.3 Минимизиране на риска 680

13.1.4 Откриване на измамите 682

13.1.5 Примерни бизнес случаи 684

13.1.6 Интернет методи за разплащане 685

13.1.7 Политическо въздействие на цифровите валути 686

13.2 Системи за последващо плащане 688

13.2.1 Решения с кредитни карти 688

13.2.2 Фактури 693

13.2.3 Интернет чекове 695

13.2.4 Плащане след получаване на стоката 697

13.2.5 Разглеждане на бизнес случаите 697

13.2.6 Онлайн практика 699

13.2.7 Необходим софтуер 701

13.3 Системи за моментално плащане 703

13.3.1 Дебитни карти 703

13.3.2 Директен дебит 704

13.3.3 Разглеждане на бизнес случаите 705

13.3.4 Онлайн опит 706

13.3.5 Необходим софтуер 706

13.4 Системи за предплащане 707

13.4.1 Електронно плащане в брой 707

13.4.2 Смарт карти 711

13.4.3 Разглеждане на бизнес случаите 714

13.4.4 Онлайн опит 715

13.4.5 Необходим софтуер 715

13.5 Сравнение на технологиите за плащане 716

13.6 Бъдеще на плащанията 717

13.6.1 SEMPER 717

13.6.2 ОТР 718

13.6.3 OBI 719

13.6.4 Global Trust Enterprise 721

Част IV Близкото бъдеще 725

Глава 14 Общността на отворените кодове 727

14.1 Информацията трябва да е безплатна 727

14.1.1 Безплатен софтуер 727

14.1.2 Влиянието на Интернет 729

14.1.3 Катедралата и базара 730

14.1.4 Създаване на добър проект с отворен код 731

14.1.5 Дефиниране на “отворен код” 732

14.2 Безплатни и свободни софтуерни проекти 733

14.2.1 Онлайн библиотека Гутенберг 733

14.2.2 Linux 734

14.2.3 Open Directory 736

14.2.4 ТЕХ печатна система 736

14.3 Проекти с отворен код 738

14.3.1 Jabber 738

14.3.2 Jikes 738

14.3.3 KDE 739

14.3.4 Mozilla 741

14.3.5 Open Firmware ROM код 742

14.3.6 OpenPGP 742

14.3.7 OpenSSL 743

14.3.8 Zope 743

14.4 Преход от продукти към услуги 744

14.4.1 Поддръжка на софтуер 744

14.4.2 Усъвършенстване на софтуера 745

14.4.3 Интегриране на софтуер 746

14.4.4 Проблеми с отворения код 747

14.4.5 Публикуване на нов отворен код 748

14.5 Въведение в отворения хардуер 749

14.5.1 Разлики със софтуера 749

14.6 Проекти с отворен хардуер 750

14.6.1 CHRP 750

14.6.2 Freedom CPU 751

14.6.3 ODC 752

14.6.4 Open Hardware Certification Program 754

14.6.5 OHSpec 754

14.7 Поглед в бъдещето 755

Глава 15 Универсалната мрежа 757

15.1 Интернет услуги 757

15.1.1 Технологии 757

15.1.2 Бизнес възможности 760

15.1.3 Стандарти за Интернет услуги 760

15.1.4 Преместване на приложенията в web 761

15.1.5 Отворени Интернет услуги 762

15.2 Комуникация между устройства 763

15.2.1 Въведение 763

15.2.2 ChaiServer 763

15.2.3 Inferno 765

15.2.4 Universal Plug and Play 767

15.2.5 Jini 768

15.3 Обмен на информация 770

15.3.1 Въведение 770

15.3.2 JetSend 770

15.3.3 T Spaces 771

15.3.4 InfernoSpaces 772

15.3.5 Millennium 773

15.3.6 InfoBus 775

15.4 Обявяване на услуги 775

15.4.1 Въведение 775

15.4.2 E-Speak 776

15.5 Цели 779

15.5.1 Въведение 779

15.5.2 Е-услуги 779

15.6 Сравнение на технологиите за универсални мрежи 781

15.7 Бъдещето на универсалните мрежи 783

Глава 16 Бъдещето след универсалните мрежи 785

16.1 Технически поглед в бъдещето 785

16.1.1 Отворен Интернет достъп 785

16.1.2 Интегриране на потребителските устройства 787

16.1.3 Сигурност и защита на личните ценности в бъдещето 789

16.1.4 Следващо поколение Интернет 790

16.2 Поглед в бъдещето на бизнеса 791

16.2.1 Брокери на съдържание 791

16.2.2 Продуктови брокери 793

16.2.3 Брокери на услуги 794

16.2.4 Брокерски софтуер 796

16.2.5 Пълна автоматизация на бизнеса 797

16.3 Въздействие върху обществото 799

16.3.1 Фазата на преход 799

16.3.2 Отговорности за обществото 800

16.3.3 Новия работен цикъл 800

16.3.4 Политиците в 21 век 801

Част II Приложения 803

Приложение А Речник на е-бизнес термини 805

Приложение Б Примерна Интернет бизнес архитектура 829

Б.1 Бизнес идея 829

Б.2 Маркетинг в web 832

Б.3 Въвеждане на услугата 834

Б.4 Поглед в бъдещето 837

Приложение В Полезни web адреси 839

В.1 Бизнес 839

В.2 Хумор 840

В.3 Компютри 840

В.4 Забава 841

В.5 Хакерски сайтове 841

В.6 Интернет организации 842

В.7 Пощенски списъци 842

В.8 Новини 843

В.9 Машини за търсене 843

В.10 Разработка на софтуер 844