Daniel Amor
 • Boek Dekking
 • de e-business (r)evolutie
 • Samenvatting
 • Titelen: De E-Business (R)evolutie
  Auteur: Daniel Amor
  Uitgever: Pearson Education Benelux, 2001
  ISBN: 9043002356
  Aantal pagina's: 736
 • De Normen van het Web
 • valid CSS logo
 • valid XHTML logo
 • Level Triple-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0
 • Auteursrecht
 • © 2004 Daniel Amor

Commentaar

computer.clickx.be, 6 Februari 2002

Volgens de auteur is dit boek een "compleet handboek met instructies voor elke ondernemer". Het boek heeft inderdaad een ruimere draagwijdte dan het begrip "e-business" zou doen vermoeden en met (R)Evolutie wordt bedoeld dat de technologie zich revolutionair ontwikkelt daar waar de zakenwereld slechts geleidelijk evolueert. Het boek heeft de verdienste op een volledige, overzichtelijke en deskundige wijze alle aspecten van het internet te behandelen en het verband te leggen met de zakenwereld van vandaag en morgen. Het veelvoud aan onderwerpen en hun uitvoerige behandeling maken het boek moeilijk toegankelijk voor een groot publiek en vergen minstens enige voorkennis van de internettechnieken. Het is niet meteen een lichte brok voor naast het bed maar is wel een waardevol instrument voor lezers met een professionele interesse in het onderwerp. Op de website http://www.ebusinessrevolution.com kan hoofdstuk 6 omtrent zoekmachines en portals gratis gedownload (in het Engels) worden. Een niet te missen mogelijkheid tot kennismaking.

avtmz.nl, 2001

Daniel Amor schrijft over de regels van de nieuwe economie. Hij doet dat op een boeiende maar ook overtuigende wijze. De lezer voelt zich steeds meer verbonden met dit nieuwe medium en de nieuwe verkoopkanalen die internet biedt. Nog geen deelgenoot van deze nieuwe wereld? Na het lezen van dit boek wil je als lezer ook deelgenoot worden van de nieuwe Internet Wereld. De connected world is ‘cool’ en hip. En Amor slaagt erin dit ook over te brengen.

Met de subtitel "Living and Working in an Interconnected World" verwacht de lezer niet alleen een beschrijving en richtlijnen voor de business-rules in de nieuwe economie maar ook voor de sociale aspecten. De lezer wordt niet teleurgesteld. Een deel van het boek is gewijd aan de gevolgen van de technologische revolutie op het menselijke gedrag. Wat betekent het voor de mens om een chip in de ijskast, magnetron, enz. te hebben?

Natuurlijk wordt ook een deel van het boek besteed aan de technologie zelf, maar steeds op een manier die zelfs de leek niet afschrikt. Onderwerpen die de revue passeren zijn; webbrowsers met hun achtergronden en verschillen, essentie van programmeertalen zoals HTML en Javascript, Zoek machines, Internet telefonie en Portals.

emerce.nl, 6 Oktober 2000 - Revolutie, Door Jan Libbenga

De ondernemer wordt tegenwoordig doodgegooid met boeken over elektronische commercie. Het gros daarvan gaat over kansen die bedrijven laten liggen als zij De Internet Revolutie negeren. Daarnaast zijn er honderden handboeken voor webmasters, webontwerpers en marketingmensen over elektronische commercie in de praktijk.

De ondernemer komt doorgaans niet verder dan algemene en strategische boeken over e-commerce. Pas wanneer in de organisatie een e-commerce project in gang is gezet, realiseren zij zich meestal hoe groot hun kennisachterstand is. Communiceren met de technische staf wordt lastig als je de betekenis van begrippen als Java, obi, xml, vrml en edi niet kent.

Daniel Amor, die als adviseur werkt voor Hewlett Packard in Duitsland en in die hoedanigheid is betrokken bij verschillende e-commerce projecten in Europa, probeert de kennisleemte te vullen met een boek dat maar liefst 600 pagina's beslaat. In het boek worden op begrijpelijke wijze alle gangbare begrippen behandeld die met e-commerce te maken hebben. Zelfs de grondbeginselen van internet komen aan bod.

Daarnaast loopt Amor langs een aantal intranet- en back-end oplossingen. Maar ook aan de technieken die aan e-commerce toepassingen ten grondslag liggen, wordt veel aandacht besteed: er zijn hoofdstukken over de implicaties van openbare broncode (Apache, Linux), beveiliging (encryptietechnieken, virusbestrijding), browsertechnieken en standaarden (XML).

Strategieën voor elektronisch zakendoen worden door Amor niet uitgestippeld. Dat gebeurt enerzijds omdat dit boek gaat over het meer algemene begrip e-business, waartoe ook een fenomeen als Enterprise Resource Planning (erp) gerekend kan worden: het plannen van producten, inkoop van onderdelen, voorraadbeheer en interactie met leveranciers.

Anderzijds is voor de huidige opzet gekozen omdat volgens Amor het de technologie is die een revolutie veroorzaakt in de manier waarop we handel drijven en veel technieken nog geïmplementeerd moeten worden. Vandaar dat de auteur in dit boek een lans breekt voor publieke systemen, bronnen en standaardnormen. De Nieuwe Wereldorde moet volgens Amor tot stand komen via begrip en samenwerking, niet op grond van eigendomsrechten en verspilling van middelen.

Hoewel het boek bestaat uit een groot aantal afgeronde hoofdstukken, moet E-Business Revolutie in eerste instantie worden gezien als een naslagwerk, dat men dan ook niet automatisch van voren naar achteren leest. Wie iets wil weten over microbetalingen kan zich snel oriënteren en kan het hoofdstuk over bijvoorbeeld dynamische afbeeldingsformaten rustig overslaan. Nadeel van deze aanpak is dat het boek iets opsommerigs heeft. Bovendien heeft Amor de neiging om allerlei zijpaden te bewandelen. Geinspireerd door de publiciteit rond de door Sun Microsystems ontwikkelde netwerktechnologie Jini, besteedt Amor bijvoorbeeld erg veel aandacht aan universeel computergebruik (pervasive computing). Daarbij wordt alles en iedereen met elkaar verbonden, zodat bijvoorbeeld een lege koelkast een e-mail kan sturen naar de groentewinkel met het verzoek om verse sla, die dan nog voor de eerstvolgende maaltijd wordt bezorgd. Amor heeft het over een nieuw paradigma, dat bedrijven en klanten in de gelegenheid zal stellen om goedkoop toegang te krijgen tot zeer uiteenlopende internet diensten van hoge kwaliteit. Maar dergelijke mogelijkheden zijn nog erg ver weg (Amor schat zelf tien tot vijftien jaar) en lijken in het kader van dit boek dan ook niet erg relevant. Interessanter zijn de hoofdstukken over informatiemakelaars, die voor hun klanten de beste diensten en producten zullen kiezen. Een ontwikkeling die het prijs- en marketingbeleid van bedrijven zal kunnen ontwrichten.

Juist omdat de nadruk ligt op de technologie, zal veel wat in dit boek staat over een half jaar alweer verouderd zijn. Daarom wordt het boek geactualiseerd via een eigen website: www.ebusinessrevolution.com.