Daniel Amor
 • Boek Dekking
 • de e-business (r)evolutie
 • Samenvatting
 • Titelen: De E-Business (R)evolutie
  Auteur: Daniel Amor
  Uitgever: Pearson Education Benelux, 2001
  ISBN: 9043002356
  Aantal pagina's: 736
 • De Normen van het Web
 • valid CSS logo
 • valid XHTML logo
 • Level Triple-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0
 • Auteursrecht
 • © 2004 Daniel Amor

Inhoud

Voorwoord xxi

Inleiding 1

Deel I Grondbeginselen 7

Hoofdstuck 1 Zakendoen op Internet - een inleiding 9

Internet-verbinding 9

Inleiding 9

Leren op afstand 10

Tijd en ruimte op Internet 11

Het web is niet hetzelfde als Internet 12

De definitie van e-business 13

Overzicht 13

Toegangspoorten voor communicatie 15

Statistieken rond e-business 17

Strategieën voor elektronisch zakendoen 18

Sterke punten en voordelen van e-business 20

Redenen om on line te gaan 22

Vergrooten van het afzetgebied 22

Bekendheid vergroten 24

Zakenrelaties versterken 25

Respons 25

Aanbod van nieuwe diensten 26

Kostenbesparing 27

Voorraad voor just-in-time-leverantie 28

Financiële verliezen voorkomen 29

Het belang van IT 29

Bezwaren tegen Internet-expedities 30

E-businesscategorieën 32

Overzicht 32

Categoriëen 32

Het nieuwe paradigma van e-business 41

Het interoperationele netwerk 41

De Nieuwe Economy 43

Hoofdstuck 2 Voorbereiding van e-business 45

Analyse van concurrentie op Internet 45

De concurrente lokalisieren 45

Gegevens over de concurrentie verzamelen 46

Het vierde kanaal 47

Wat is het vierde kanaal? 47

Conflicten tussen kanalen voorkomen 48

Emoties 50

Herinrichting van de waardeketen 51

Nieuwe tussenpersonen 53

Paradigma's in de Nieuwe Economie 54

One-to-one-marketing 54

Dynamisvhe handel 55

Business process re-engineerinf 57

Bedrijfsprocessen wijzigen 57

Wat is business process re-engineering 58

Reorganisatiemethoden 60

Planningssystemen 60

Just-in-time-levering 61

Ontwerp, ontwikkeling en toepassing van het systeem 62

Indentificatie van de on-lineonderneming 62

Een bedrijfsplan ontwikkelen 64

Voorbereiding op de elektronische revolutie 67

Ontwerp en ontwikkeling 68

Een proefmodel maken 70

De productie starten 71

Verbinding van het intranet 72

Controle van de resultaten 74

Hoofdstuck 3 Selectie van technologien 75

Internet als netwerk 75

De infrastructuur van Internet 75

De structuur van Internet 76

Internet Protocol Suite 79

Het systeem van domeinnamen 80

IPv6 83

ATM-netwerken 85

De infrastructuur voor IT 86

Besturingssystemen 86

Standaardtoepassingen voor Internet 90

De keuze van middleware voor de onderneming 92

E-mail en samenwerking 92

Beheer van netwerken en systemen 94

Beveilingssoftware 96

Systemen voor betalingen 99

Database Management Systems 101

De juiste zakelijke toepassingen kiezen 106

Grafische technologieën 106

Voorbereiding van de inhoud 108

Webpagina-Editors 108

Beheer van de inhoud 110

Toepassingen voor multimedia 112

Toepassingen voor geluid 113

Datawarehouses 114

Enterprise Resource Planning 119

Systemen voor callcenters 123

Toepassingen voor e-business samenstellen 125

De bouwstenen samenvoegen 125

Integratie van ondernemingen 126

Hoofdstuck 4 Juridische kwesties vermijden 129

Wereldwiijd geldende contracten 129

Voorwoord 129

Zakendoen via Internet 129

Jurisdictie op Internet 131

De webpagina 132

De slag om de domeinnamen 132

Koppelingen en frames 134

On-linevoorwaarden 136

Verantwoordelijkheid voor inhoud 137

Geestelijk eigendom op het web 138

Encryptieberekeningen 140

Afgave van sleutels 140

Juridische kwesties met betrekking tot export 141

Nationale wetten vopor encryptie 143

Digitale handtekeningen 144

Ontwikkeling van een dark-site 146

Redenen voor crisismanagement 146

Rampenbestrijding 147

Negatieve campagnes 149

On-line-ervaringen 151

Digitale klachtendiensten 152

Strategische planning 153

Hoofdstuck 5 Marketingstrategieën voor het web 155

Marketingtechnologieën voor Internet 155

Webontwerp 157

De kracht van Internet 157

Inhoud boven alles 158

Respons en on-linevragenlijsten 160

Veelgestelde vragen 161

Bedrijfsregels voor ontwerp 162

Navigatiemiddelen 162

Kleurenschema 163

Bestandsgroote 164

Informatie aanbieten voor netwerkapparaten 165

Bezoekers naar uw site trekken 166

Een marktaandeel verwerven via de inhoud 166

Gratis informatie bieden 167

Persoonsgerichtsheid 167

On line en off line lezen 168

Marketing en verkoop via kruisverwijzingen 168

Wees sneller dan uw klanten 169

Marketing via evenementen 169

Virtuele gemeenschappen 170

Partnernetwerken 170

Internet-gemeenschappen 171

Interactive gebruikersgroepen 172

Lokalisatie 173

Handel mondiaal, denk lokaal 173

Culturele verschillen 175

Eisen voor vertalingen 177

Reclame maken voor uw e-business 178

De juiste domeinnamen kiezen 178

De website bekendmaken 182

Uw imago bewaken 183

Bannercampagnes 184

Basisstragieën 184

Banneruitwisseling 186

On-linemetingen 188

Gebruikers volgen 188

Problemen voorkomen 189

Logbestanden analyseren 189

On-linemeetbureaus 191

Controle door derden 192

Persoongerichte Marketing 192

Informatietechnologie 192

Klantenrelaties ontwikkelen 194

Klantgerichte marketing 195

Geavanceerde persoonsgerichte technologieën 197

Buiten Internet 199

Direct Marketing 200

Spam 200

Mailinglijsten en nieuwsbrieven 203

De kracht van e-mail 205

Selectieve mailinglijsten 207

Een database met e-mailadressen samenstellen 207

De juiste Internet-aanbieder kiezen 208

Directe toegang tot uw bedrijf 208

Inbelverbindingen 209

Huurlijnen 210

Prestaties 211

De Internet-kosten laag houden 212

Deel II E-businesstoepassingen 213

Hoofdstuk 6 Zoekmaschinen en portalen 215

Zoeken op Internet 215

Informatie zoeken op Internet 215

Verschillende soorten zoekmaschines 217

Internet-Robots 217

Een zoekmaschine gebruiken 220

Informatie toevoegen aan zoekmachines 221

Meerwaarde via metagegevens 222

Gespecialiseerde zoekmachines 223

Zoeken naar personen 224

Uw positie in zoekresultaten achterhalen 225

De toekomst van zoeken 226

EuroSearch 228

Zoeken in natuurlijke taal 230

Zoekmachines voor afbeeldingen 231

Intelligente netwerkagents 233

Hulpjes op het web 233

E-mailagents 234

Nieuwsagents 235

Persoonlijke winkelagents 236

Portaalsites, de nieuwe alles-in-één megawebsites 238

Samen groeien 238

Digitale gemeenschappen 240

Een portaal opzetten 241

Portaaleigenaars en dienstenaanbieders 243

Persoonsgerichte portalen 244

Verplichte onderdelen van een portal 245

Hoofdstuk 7 Oplossingen voor winkels en ORM 247

On line winkelen 247

Redenen voor on-linewinkels 247

De winkel opzetten 248

De bestlling verwerken 251

De winkel beheren 252

De kwaliteit van de dienstverlening 254

Winkelsoftware 256

Eisen van het bedrijf 256

Internet-producten belasten 258

Winkelprogramma's 259

Software voor on-linewinkels vergelijken 266

Gefolgen van de nieuwe economie 267

Inkomsten genereren 267

Prijzen op Internet 268

Gevolgen voor de prijs 271

Gefolgen voor de kosten 271

Elektronische softwaredistributie 272

Voordelen van ESD 272

Problemen met ESD 273

ESD winstgevend maken 274

Nieuwe licentiemodellen 276

ESD-producten 277

Configurationsprogramma's 279

Redenen voor configuratieprogramma's 279

Configuratieproducten 281

Operational Resources Management 283

Redenen voor ORM 283

Bedrijfseisen 285

Slagen op de ORM-markt 288

ORM-producten 289

Vergelijking tussen ORM-producten 292

Winkels en ORM combineren 292

Hoofdstuk 8 Interactieve communicatie 295

De basisbeginselen 295

Communicatie op Internet 295

Communiceren met uw klanten 295

Communiceren met partners 296

On-linevergaderingen 297

Problemen met realtime toepasssingen 298

Internet-telefonie 300

Gateways voor Internet-telefonie 303

Gateways voor Internet-fax 305

Videovergaderingen 306

Oplossingen voor Internet-chat 308

Internet Relay Chat 308

Java-chatruimten 310

Virtuele werelden 311

Internet-nieuwsgroepen 312

Digitale gemeenschappen 314

Scholing via Internet 315

Redenen voor scholing via Internet 315

Het nieuwe paradigma 316

Aangepaste scholing 317

Software voor cursusbeheer 318

Deel III Internet-technologieën 321

Hoofdstuk 9 Webtechnologieën vergelijken 323

De juiste browser zoeken 323

Browsers 323

Webstandaarden aanhouden 324

Algemeene browsers 325

Browsertechnologieën vergelijken 330

Andere browsers 331

Off-linebrowsers 334

De betekenis voor bedrijven 335

Aan de toekomst denken 336

HyperText Markup Language 339

Het bouwmateriaal 339

De opmaak van webpagina's 340

HTML 4.0

Het belang voor on-linebedrijven 344

Het dynamische web 345

Statische websites omzetten in dynamische 345

CSS-stijlbladen 346

Het documentobjectmodel 346

Dynamic HTML 347

Dynamische serverconcepten 349

CGI 349

SSI 351

Net.Data 352

JavaServer Pages 352

Webtoepassingsservers 353

Webtoepassingsservers gebruiken 353

Webtoepassingsproducten 354

Extensible Markup Language (XML) 361

Algemene producten op het web 361

De overgang naar XML 363

Zakelijke vereisten 365

HTML herformuleren in XML 367

Locatie van XML-documenten 368

XML-toepassingen 370

Andere toepassingen 373

Zakendoen via XML 373

Algemene XML-schema's 375

Plug-ins 376

Voordelen van plug-ins 376

Adobe Acrobat Reader 377

Apple Quicktime 377

Platinum Cosmoplayer 378

Macromedia Shockwave 378

JavaScript 379

Kennismaking met JavaScript 379

De waarde van JavaScript begrijpen 380

VBScript 381

JavaScript vs JScript 382

JavaScript-problemen in browsers 382

Kennismaking met ECMAScript 383

De toekomst van JavaScript 384

Hoofdstuk 10 Beveiliging op Internet 387

Een beveilingsstrategie samenstellen 387

De beveiliging van informatie 387

Informationsbeleid 389

Bedreigingen en uitdagingen op Internet 390

Sociaal hacken 393

Beveiliging door middel van onduidelijkheid 394

Beveiligingskwesties oplossen 395

Autorisatie 397

Cryptografische hulpmiddelen 398

Cryptografie definiëren 398

Redenen voor encryptie 399

Symmetrische cryptografie 400

Asymmetrische cryptografie 401

Vergelijking van beide soorten cryptografie 403

Steganografie 403

Toepassingen van cryptografie 404

Privacy afdwingen 404

E-mailberichten versleutelen 405

Encryptietechnologiëen toepassen 406

Digitale handtekeningen 408

Privavy op Internet 409

Voetafdrukken op het net 409

TRUSTe 411

Het platform voor privacyvoorkeuren 412

Anonimiteit afdwingen op Internet 413

Viruswaarschuwingen en nep-viruswaarschuwingen bestrijden 414

Het onechte autoriteissyndroom 414

Virussen begrijpen 416

Antivirusoplossingen toepassen 420

Vereiste software 421

Nepvirussen en kettingbrieven negeren 422

Conflicten in het informatietijdperk 424

Informatieaanval 424

Informatieoorlog 426

Cyberterrorisme 427

Eternity 430

Beveiliging op de client 431

Digitale certificaten 431

Smartcards 433

Biometrische identificatie 436

Beveiliging op de server 439

De noodzaak voor firewalls 439

Serverbeveiliging 440

Aanvallen van binnen uit 443

Digitale bedrijven beschermen 444

Betrouwbare besturingssystemen 445

Vertrouwde oplossingen 448

Certificeringsautoriteit 452

Hoofdstuk 11 Werken met Java 455

Kennismaking met Java 455

Definitie van Java 455

Zakelijke aspecten 455

Ingesloten apparaten 456

Java versus JavaScript 458

Zakelijke voorbeelden 461

De on-linebank 461

De modeontwerper 461

Het vervoersbedrijf 462

De autofabrikant 462

Java-klassen 462

Technische overzicht 462

De zakelijke voorbeelden nader bekeken 465

Ervaringen on line 465

Vereiste software 466

Jini 466

Technische overzicht 466

De zakelijke voorbeelden nader bekeken 468

Ervaringen on line 469

Vereiste software 469

JavaBeans 470

Technische overzicht 470

De zakelijke voorbeelden nader bekeken 471

Ervaringen on line 472

Vereiste software 473

InfoBus 474

Technische overzicht 474

De zakelijke voorbeelden nader bekeken 474

Ervaringen on line 476

Vereiste software 476

Mogelijke problemen met Java oplossen 477

Java sneller maken 477

Het initiatief 100 procent pure Java 479

Beveiliging van Java-applets 480

Java versus ActiveX 481

De overgang van C++ naar Java 483

De Java-oorlogen vermijden 485

Hewlett-Packard 485

Microsoft 486

De toekomst van Java

Nieuwe Java-technologien 488

Een blik op de toekomst 489

Hoofdstuk 12 Afbeeldingen op Internet 491

Grafische afbeeldingen 491

Redenen voor betere afbeeldingskwaliteit 491

Zakelijke vereisten 492

Zakelijke voorbeelden 493

De fotograaf 493

De modeontwerper 493

De autofabrikant 493

De winkelier 494

Afbeeldingsconcepten 494

Statische afbeeldingsformaten 494

Dynamische afbeeldingsformaten 497

Het formaat FlashPix 498

Technisch overzicht 498

De zakelijke voorbeelden nader bekeken 500

Ervaringen on line 501

Vereiste software 503

QuickTime VR 503

Technisch overzicht 503

De zakelijke voorbeelden nader bekeken 504

Ervaringen on line 506

Vereiste software 507

VRML 508

Technisch overzicht 508

De zakelijke voorbeelden nader bekeken 509

Ervaringen on line 511

Vereiste software 513

Afbeeldingstechnologieën met elkaar vergelijken 513

De toekomst van afbeeldingen 514

Fractale compressie 514

DjVu 515

JPEG 2000 515

X3D 516

Hoofdstuk 13 Betalen via Internet 519

Betalingen 519

Zakelijke vereisten 519

De psychologie van microbetalingen 523

Het risico beperken 524

Frauddetectie 525

Zakelijke voorbeelden 527

Betalingsmethoden op Internet 528

Politieke impact op digitale valuta 528

Betalingen achteraf 529

Creditcards 529

Facturering 534

Internet-cheques 535

Onder rembours 537

De zakelijke voorbeelden 537

Ervaringen on line 538

Vereiste software 540

Directe betalingen 542

Bankkaarten 542

Automatisch afboecken 542

De zakelijke voorbeelden nader bekeken 542

Ervaringen on line 544

Vereiste software 544

Betaling vooraf 545

Elektronisch geld 545

Smartcards 548

De zakelijke voorbeelden nader bekeken 551

Ervaringen on line 551

Vereiste software 552

Betalingstechnologieën vergelijken 552

De toekomst van betalingen 553

SEMPER 553

Het protocol OTP 554

OBI 555

Global Trust Enterprise 556

Deel IV De huidige toekomst 559

Hoofdstuk 14 Openbare broncode 561

Informatie moet beschikbaar zijn 561

Vrije software 561

De impact van Internet 562

De kathedraal en de bazaar 563

Een succesvol open-sourceproject opzetten 564

Definitie van open source 565

Openbare softwareprojecten 566

Het project Gutenberg 566

Het besturingsysteem Linux 567

Open Directory 568

Het opmaaksysteem TEX 569

Open-sourceprojecten 570

Het berichtensysteem Jabber 570

De compiler Jikes 571

De grafische bureaubladomgeving KDE 571

Mozilla 572

Open Firmware 574

OpenPGP 575

OpenSSL 575

Zope 576

Van producten op diensten overstappen 577

De software ondersteunen 577

De software verbeteren 578

De software integeren 579

Problemen met open source 579

Nieuwe broncode uitgeven 580

Kennismaking met open hardware 581

Verschillen met software 581

Open-hardwareprojecten 582

CHRP 582

Freedom-CPU 583

ODC 583

Open Hardware Certification Program 585

OHSpec 586

Een blik op de toekomst 587

Hoofdstuk 15 Universeel computergebruik

Internet-Diensten 589

De achterliggende technologieën 589

Zakelijke mogelijkheden 591

Standaarden voor Internet-diensten 591

Toepassingen naar het web verplaatsen 592

Open Internet-diensten 594

Communicatie tussen apparaten 595

Inleiding 595

ChaiServer 595

Inferno 597

Universal Plug and Play 599

Jini 599

Informatie-uitwisseling 602

Inleiding 602

JetSend 602

TSpaces 603

InfernoSpaces 604

Millennium 605

InfoBus 606

Diensten uitzenden 607

Inleiding 607

E-Speak 607

De visie 611

Inleiding 611

E-Services 611

Vergelijking van technologieën voor universeel computergebruik 613

De toekomst van universel computergebruik 614

Hoofdstuk 16 De toekomst van universeel computergebruik

Technische blik op toekomst 617

Open Internet-toegang 617

Integratie van consumentenelektronica 618

Privacy en beveiliging in de toekomst 621

De volgende generatie van Internet 622

De toekomst van zakendoen 623

Informatiemakelaars 623

Productmakelaars 625

Dienstenmakelaars 626

Makelaarsoftware 628

Volledig geautomatiseerd zakendoen 629

Effecten voor de samenleving 630

De overgangsfase 630

Verantwoordelijkheid voor de samenleving 631

Werk voor de volgende generatie 632

Politiek in de 21e eeuw

Bijlagen

A Woordenlijst E-business 635

B Voorbeeld van zakelijke architectuur voor Internet 653

C Nuttige webadressen 661

Index 665